Tryggare bussar med kameraövervakning

Under strecket
Publicerad
Annons

En man blir misshandlad och rånad på 53:ans buss. Det händer vid tvåtiden en måndag eftermiddag. En undersökning visar att våld och hot om våld mot bussförarna blir allt vanligare. Fler och fler känner sig otrygga när de åker buss.
Det är angeläget att fler människor väljer att åka kollektivt, för miljöns skull och för att minska trängseln på våra vägar och i våra stadskärnor. Undersökningar visar att det första och viktigaste kravet för att förmå bilister att välja att åka kollektivt är att man känner sig trygg. Om människor inte känner sig trygga, så kommer få att välja att åka kollektivt, oavsett hur mycket pengar vi lägger ner på nya, moderna tåg och bussar.
På samma sätt kommer vi att få svårare och svårare att rekrytera nya bussförare. Inte nog med att man har en oerhört stressig arbetsmiljö och ofta obekväma arbetstider, om man dessutom ska behöva känna sig rädd varje gång man sätter sig bakom ratten, så finns det risk att många kommer att välja ett annat yrke.
Givetvis utgör det alltmer utbredda våldet ett problem för hela samhället. För att få bukt med det måste vi arbeta på att förändra grundläggande sociala attityder. Det är också angeläget att våldsverkare verkligen blir lagförda och får ordentliga straff, till det behövs en förstärkning av polis och rätts- väsende.
Allt detta tar tid, allt för lång tid. Det effektivaste vi kan göra på kort sikt är att se till att det finns övervakningskameror på alla bussar. Det pågår ett arbete hos SL med att förse fler bussar med denna typ av skydd, men arbetet går alldeles för långsamt.
Jag skulle vilja uppmana SL, och de myndigheter att som ger tillstånd, att prioritera detta arbete, och helst se till att det finns kameror på alla bussar innan året är slut. Så att man tryggt kan åka med 53:ans buss, till och med på en måndag eftermiddag.

Lennart Nilsson

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons