Trygg Hansa-huset på Kungsholmen är hotat

En ny detaljplan är ett hot mot Trygg Hansa-huset på Kungsholmen och miljön runt omkring. Ansvarigt borgarråd struntar i kulturminnesmärkningen, skriver Stefan Salamon och Kjell Gunnarson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvarteret Brädstapeln där Trygg Hansa-huset är beläget, gränsar mot Flemminggatan och Scheelegatan. Nu begär nuvarande ägare att få bygga ytterligare 13000 kvadratmeter kontorsyta – det ursprungliga huset innehåller 45000 kvadratmeter – som lägger Anders Tengboms och Stefan Salamons kulturmärkta skapelse i skugga både bokstavligt och bildlikt.

En hög och massiv huskropp mot Scheelegatan-Flemminggatan skulle ersätta den park med träd, växter och förnämlig konst som erbjudit alla närboende, turister, försäkringskunder och anställda en angenäm miljö. Anläggningens arkitektoniska och kulturhistoriska värde förstörs i hög grad.

Annons
Annons
Annons