Annons
X
Annons
X

”Trumps diagnos är rätt – men medicinen helt fel”

USA:s samhälle och ekonomi har varit på fel väg redan under ganska lång tid också före Donald Trump. Som president har Trump visserligen ställt rätt diagnos men han verkar ligga helt fel med terapin, skriver professor Hubert Fromlet.

USA:s nye president
Donald Trump har i handels­sammanhang stora kunskapsbrister. Bland annat framställs ökad protektionism av Trump som en bra väg mot alla orättvisor i världshandeln, skriver Hubert Fromlet.
Donald Trump har i handels­sammanhang stora kunskapsbrister. Bland annat framställs ökad protektionism av Trump som en bra väg mot alla orättvisor i världshandeln, skriver Hubert Fromlet. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

DEBATT | USA:S EKONOMI

90 dagar har varit en tillräckligt lång tid för att upptäcka att USA:s rela­tivt nye president inte begriper sig på ekonomi – bortsett från (möjligen) fastighetsekonomi. Denna ofrånkomliga slutsats har inte riktigt kommit fram till finansmarknaderna. Risken finns att detta negligerande kan stärka Trumps redan bestämda uppfattning att han är på rätt ekonomisk-politisk kurs. En sådan missuppfattning vore tragisk.

Trump har visserligen rätt i bedömningen att USA ekonomiska politik behöver ett rejält omtänkande och att alltför många amerikaner hamnat på efterkälken. Han ger dock nödvändiga reformer och förändringar mesta­dels fullständigt felaktiga terapiansatser, ­vilket han snarast bör inse.

Jag tror dock i dagsläget inte på en sådan politisk vändning men överlåter gärna initiativet till djupare politiska analyser till stats­vetare och andra politiska experter.

Annons
X

Kortfattat har Trump inte minst gjort dessa intellektuella misstag eller ekonomiska feltolkningar:

• USA:s (och andra länders) stora misstag har varit dåliga svar på alla faktorer som inte utvecklats bra i samband med den allt snabbare – och i många sammanhang likväl positiva – globaliseringen. Faktum är att individualiseringen av ekonomin dessvärre har drivits på mer och mer, speciellt i USA – i stället för att ge staten ett större ansvar för framför allt bred fundamental utbildning och tidsanpassad kompetensutveckling. Inte heller Trump verkar vilja engagera sig i denna av­görande fråga. Dagens tydliga elitprioritering är för ensidig och således otillräcklig.

• Av denna punkt följer att dagens och fram­tidens komplexa och snabbrörliga ekono­miska system inom vissa områden behöver mer offentlig uppbackning än för 10–20 år sedan, särskilt på utbildningssidan. Dagens anonymisering av den mindre utbildade och otillräckligt konkurrenskraftiga arbetskraften är av ondo och ett politiskt och socialt riskfyllt äventyr – även i andra länder än USA (kanske speciellt i Storbritannien). Trump ser – som sagt – visserligen problemet men bekäm­par det med fel instrument.

• Ökad protektionism framställs av Trump som en bra väg mot alla orättvisor i världshandeln (eller egentligen mot USA). Syndabockar är enligt Trump länder med handels-och bytesbalansöverskott, i synnerhet sådana med nämnvärda överskott gentemot USA (”America first”). Kina och Tyskland har ut­pekats som särskilt stora syndabockar. Och Mexiko har alltid varit ett rött skynke för USA:s protektionister – så också för Trump.

Trump förstår sig inte heller på finans­marknadernas funktionssätt.

• Trump har i handelssammanhang tre tunga kunskapsbrister. För det första visar all vedertagen forskning att protektionism skadar världshandeln. Trump ligger fel med sin tro att världshandeln är ett nollsummespel. För det andra har han i stort sett fel med sin slutsats att det är just länder som konkurrerar ekonomiskt med varandra. Det kan vara så inom delar av den ekonomiska politiken såsom företagsbeskattningen – men i huvudsak är det numera i den globala ekonomin företag som konkurrerar med varandra över gränserna. Till saken hör också att inskränkt konkurrens kan sätta negativa spår på produktkvalitet och innovationsförmåga på hemmaplan – i vart fall mer långsiktigt och tvärtemot den ursprungliga målsättningen med protektionistiska ingrepp. För det tredje är det vetenskapligt bevisat att multilaterala handelsavtal brukar ge bättre resultat än de av Trump föredragna bilaterala handels­avtalen.

• Även Trumps svala miljöintresse vittnar om hans bristande globala kunskaper och kan mycket väl förringa de amerikanska företagens konkurrenskraft på längre sikt – en missuppfattning som förmodligen framför allt Kina kommer att använda till sin fördel.

• Trump förstår sig inte heller på finansmarknadernas funktionssätt. Regleringar behö­ver visserligen justeras ibland, vilket Trump i och för sig vill åstadkomma – men det bör inte ske med hjälp av på uppmjukade regleringar utan med färre kryphål och effektivisering som främsta syfte. Likaså vittnar Trumps syn på andra länders valutautveckling om okunskap. När exempelvis Kina numera rättar sin valutapolitik och renminbins färdriktning starkare efter en egen valutakorg med olika valutor och med andra ord mindre exklu­sivt efter USA-dollarn, är detta ett självständigt kinesiskt beslut. Vita huset har därför ingen rätt att lägga sig i Kinas valuta­politik.

Sammantaget kan konstateras att USA:s samhälle och ekonomi varit på fel väg redan under ganska lång tid också före Trump. USA:s förändringsbehov har alltför länge under­skattats, även här hemma i Sverige. Trump har visserligen ställt rätt diagnos men verkar ligga helt fel med terapin. Den helt otillräckliga bredden på utbildning och kompetensförstärkning har framkallat alltför många förlorare i USA, världens största ekonomi. Den pågående digitaliseringsoffensiven kan förstärka denna trend ytterligare.

Här bör Trump agera i första hand. Annars förblir riskerna för ett misslyckande mycket stora – med negativa konsekvenser för hela världsekonomin, inklusive Sverige.

Hubert Fromlet

affilierad professor, Linnéuniversitetet, chefekonom i Swedbank 1983–2008, styrelseledamot i NABE (National Association for ­Business Economics), Washington DC 2001–2003

Hubert Fromlet Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons
X

Donald Trump har i handels­sammanhang stora kunskapsbrister. Bland annat framställs ökad protektionism av Trump som en bra väg mot alla orättvisor i världshandeln, skriver Hubert Fromlet.

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP Bild 1 av 2

Hubert Fromlet

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X