”Trump profiterar på väljarnas ilska”

Den amerikanska drömmen har visat sig för­vånans­värt tänjbar och varaktig. Men nu ställs frågan om utvecklingen nått en brytpunkt, om föreställningen om USA som möjlig­heternas land är på väg att vittra sönder, skriver tre forskare.

Under strecket
Publicerad

Det är bland vita, lågutbildade män som ­Donald Trump har sitt star­kaste stöd, skriver Dag Blanck, Frida Stranne och Erik Åsard.

Foto: Paul Sancya/AP
Annons

Årets amerikanska presidentval äger rum mot bakgrund av en trend som få förutsåg när Barack Obama tillträdde sitt ämbete i januari 2009. Då fanns det en gryende optimism bland många amerikaner om att ekonomin skulle vända uppåt efter finanskraschen och att landet äntligen skulle dra sig ur de hopplösa krigen i Afghanistan och Irak.

I dag, med en robust ekonomisk tillväxt, en hal­verad arbetslöshet på låga 5 procent och när USA knappt har några trupper kvar i de forna krigs­zonerna, är missnöjet bland väljarna större än på länge. Det visar sig i den pågående valkampanjen och i det sensationella faktum att en majoritet av befolkningen inte längre tror på den amerikanska drömmen, det stolta ideal som alltsedan själv­ständighets­förklaringen 1776 starkt präglat nationen.

Annons
Annons
Annons