Annons
X
Annons
X
(uppdaterad)
Det skärpta säkerhetsläget

Nya problem för Putins ”svarta får” i Östersjön

Det nya ryska landstigningsfartyget ”Ivan Gren” i Östersjön har enligt medieuppgifter återgått till varv på grund av allvarliga brister i konstruktionen.

– Det är ett av Rysslands ”svarta får”. Fartyget är ytterligare ett exempel på förseningar, säger försvarsanalytikern Jörgen Elfving till SvD.

Rysslands president Vladimir Putin. Leveransen av nya landstigningsfartyget Ivan Gren har försenats och har nu tagits in till varv för brister i konstruktionen, enligt ryska Gazeta.

Foto: AP och skärmdump från Gazeta Bild 1 av 1

Bild 1 av 7

[object Object]
Rysslands president Vladimir Putin. Leveransen av nya landstigningsfartyget Ivan Gren har försenats och har nu tagits in till varv för brister i konstruktionen, enligt ryska Gazeta. Foto: AP och skärmdump från Gazeta

Ivan Gren, med kapacitet att lasta ett stridsvagnskompani, genomgår tester vid flottbasen Baltijsk, Kaliningrad. Landstigningsfartyget började byggas redan 2004 men projektet har kantats av problem och förseningar – och nu har provturerna avbrutits, skriver den ansedda ryska nyhetssajten Gazeta.

– Så sent som häromdagen rapporterades det i rysk media att Ivan Gren återgått till varv då man konstaterat allvarliga brister i dess konstruktion och denna gång brister i skyddet mot magnetminor, säger försvarsanalytikern Jörgen Elfving, före detta överstelöjtnant med uppdrag hos Försvarshögskolan.
__
Du säger att Ivan Gren är ett av ”Rysslands svarta får” – kan du utveckla det?__

– Med det menar jag att fartyget är ytterligare ett exempel på förseningar och att ursprungligen utlovade tider för överlämning till marinen inte hålls, och där är Ivan Gren inte det enda exemplet.

Scrolla ned för mer om Ivan Gren, eventuella hotbilder och varför förseningar uppstått i leveransen till ryska marinen:

Annons
X
Annons
X

Bild 2 av 7

"Ingen positiv signaleffekt för Ryssland”

Ivan Gren, byggt för att kunna landsätta trupper, är det första större landstigningsfartyget som byggts i Ryssland sedan Sovjetunionens kollaps. Det har varit större fartyg på gång, men i samband med Ukrainakrisen drog sig Frankrike ur avtalet med Ryssland om att leverera fyra jättelika hangarfartyg av typen Mistral.

Ett nytt ryskt landstigningsfartyg i Östersjön – vad skickar det för signal till omvärlden?

– Att Ivan Gren genomför provturer i Östersjön innebär inte att det kommer att tillföras Östersjömarinen och vilken marin som tillförs henne är inte känt. Att provturerna nu avbrutits och att fartyget ständigt försenats har ju onekligen en signaleffekt och definitivt ingen positiv sådan för Rysslands del, säger Jörgen Elfving.

Vad beror förseningarna på? Scrolla ned för svar – och dessutom en analys om ett eventuellt hot mot Sverige:

Annons
X
Annons
X

Ryska marinens flaggskepp, Admiral Kuznetzov.

Foto: Wikimedia Commons Bild 1 av 1

Bild 3 av 7

[object Object]
Ryska marinens flaggskepp, Admiral Kuznetzov. Foto: Wikimedia Commons

Ryska marinen sackar efter

Den ryska försvarsmakten rustas upp och moderniseras – men bland försvarsgrenarna är det ryska marinen som sackar efter, enligt flera bedömare.

Man lider man brist på personal.

Jörgen Elfving pekar på generella problem inom den ryska varvindustrin. och byggnationen för fartyg till den ryska marinen.

– Bland annat lider man brist på personal i form av svetsare och andra yrkeskategorier – utbildningen har begränsats eller avvecklats sedan Sovjetunionens fall. Därtill kommer brister i organisation av byggnationen och att underleverantörer inte levererar delsystem i rätt tid, säger Jörgen Elfving och lyfter även fram de västliga sanktionerna och de avbrutna krigsmaterielleveranserna från Ukraina som orsak.

– Det innebär bland annat att gasturbiner till tre fregatter av Amiralklass inte levereras utan skall ersättas med ryska dylika – något som inte blir fallet i närtid även om man från rysk sida sagt att detta skulle komma att ske 2017.

Annons
X
Annons
X

Bild 4 av 7

”Kan förändra hotbilden”

Utgör då Ivan Gren, när fartyget är helt klart, något hot mot Sverige, exempelvis Gotland?

Enligt Jörgen Elfving beror det på om fartyget tillförs Östersjömarinen eller inte och om hon ersätter de äldre landstigningsfartyg som för närvarande ingår i Östersjömarinen.

– Idag har man fyra större landstigningsfartyg och två luftkudde-farkoster, och marinchefen har uttalat att till år 2050 kommer beståndet av landstigningsfartyg att vara helt förnyat. Befintliga landstigningsfartyg är byggda 1983-1991 vilket innebär att ”bäst före-datum” kan bedömas att börja närma sig.

Idag är det endast marininfanteriet som har förmåga att genomföra en landstigning av Normandietyp.

Om Ivan Gren ska ingå i Östersjömarinen – samtidigt som befintligt landstigningstonnage bibehålls – så ökar detta landstigningsförmågan med en bataljon, förklarar Elfving.

– Det kan förefalla marginellt, men sett till presumtiva motståndare så kan detta förändra hotbilden. Sedan måste man också beakta vilken typ av bataljon det är fråga om. Idag är det endast marininfanteriet som har förmåga att genomföra en landstigning av Normandietyp. Och i 336:e Gardesmarininfanteribrigaden i Baltijsk, ingår bara två marininfanteribrigader jämte en stridsvagnsbataljon.

– I det fall Ivan Gren tillförs Östersjömarinen och ersätter något av de äldre landstigningsfartygen torde det inte innebära någon påtaglig förändring av hotbilden.

Annons
X
Annons
X

Bild 5 av 7

”Östersjömarinen lågprioriterad”

På frågan om hur den ryska marinens upprustning ser ut framgent när det gäller Sveriges säkerhet svarar Jörgen Elfing:

Norra marinen och Stillahavsmarinen är de mariner som prioriteras för närvarande.

– Kaliningrad oblast är ett område som är prioriterat när det gäller den ryska förmågeutbyggnaden, men där hittills lite skett jämfört med Arktis och Krim som också är prioriterade områden.

Av den nya ryska marina doktrinen är inte Östersjön särskilt högt prioriterat.

– Östersjön utgör dock en underrubrik under avsnittet om Atlantriktningen och är hållet i relativt allmänna termer. Norra marinen och Stillahavsmarinen är de mariner som prioriteras för närvarande och Svartahavsmarinen kommer att tillföras ett antal nya stridsfartyg.

Den inriktningen kommer sannolikt att bestå, enligt Jörgen Elfving.

– Östersjömarinen tillfördes under 2015 ett begränsat antal fartyg och främst av typen träng- och hjälpfartyg. Sannolikt återspeglar detta också gällande prioriteringar där Östersjömarinen och Kaspiska flottiljen återfinns längst ned på listan, säger Jörgen Elfving.

Men prioriteringarna kan ändras:

Annons
X
Annons
X

Bild 6 av 7

”Svar kan komma efter Nato-toppmötet”

Resultatet av det kommande Nato-toppmötet och Natos ökade aktivitet i Östersjöområdet, kan komma att förändra läget, enligt Jörgen Elfving.

– Från rysk sida har sagts att detta kommer att mötas med adekvata åtgärder, och ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap kommer också att resultera i detta enligt vad bland annat den ryske utrikesministern har sagt.

De robotar som skulle kunna komma att avfyras mot oss behöver inte nödvändigtvis komma från fartyg som tillhör Östersjömarinen.

De åtgärder som nämnts från rysk sida är bland annat framgruppering av markrobot Iskander till Kaliningrad oblast.

– Och i detta sammanhang måste också Östersjömarinen beaktas. Kommer den att förstärkas eller på andra sätt ges en ökad prioritet? Det är en fråga där svaret inte föreligger idag, men möjligen efter Nato-toppmötet.

En annan aspekt är de vapensystem som de nybyggda fartygen utrustas med, bland annat i form av långräckviddiga kryssningsrobotar av typen Kalibr.

– Sådana vapensystem innebär att Sverige kan påverkas på ett större djup och på större avstånd. De robotar som skulle kunna komma att avfyras mot oss behöver inte nödvändigtvis komma från fartyg som tillhör Östersjömarinen, säger Jörgen Elfving.

Annons
X
Annons
X

Bild 7 av 7

Ivan Gren kan ta 13 stridsvagnar

• Deplacement: Cirka 5 000 ton.

• Längd: 120 m.

• Bredd: 16,5 m.

• Djupgående: 3,6 m.

• Hastighet: 18 knop.

• Räckvidd: 3 500 sjömil.

• Uthållighet: 30 dygn.

• Besättning: Cirka 100 man.

• Beväpning: Två raketartilleripjäser A-215, GRAD-M, två 76 mm artilleripjäser AK-176M och två 30 mm autmatkanoner AK-630- M.

• Lastförmåga: 13 stridsvagnar, det vill säga cirka ett stridsvagnskompani, eller en mekaniserad- eller marininfanteribataljon.

Övrigt: Ombord finns också helikopter Ka-29.

Ivan Gren är ett fartyg i serien 11711 där ytterligare ett fartyg – Pjotr Morgunov – ska byggas.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X