Annons
X
Annons
X

Tröttsam mytbildning om ett rasistiskt Sverige

REPLIK | VALET 2014

Att ducka bakom diskriminering istället för att föreslå reella åtgärder kommer inte bryta utanförskap
Rola Brentlin och Fredrik Segerfeldt

**Sverige är mer **rasistiskt än någonsin. Det är utvärderingen av valet som görs av socialdemokraten Ali Abozar (Brännpunkt 15/9). Han menar att det är strukturell diskriminering som ligger bakom utanförskapet bland utrikesfödda och att kampen mot rasism är lösningen.

Detta är inte en ovanlig förklaring till problemen med integration. Många hävdar att hela eller det mesta av skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda beror på strukturell rasism. Det är visserligen väl belagt att diskriminering förekommer. Det är dock inget belägg för att det skulle vara huvudförklaringen till den dåliga integrationen på arbetsmarknaden.

Annons
X

**I den mest citerade **vetenskapliga studien av diskriminering på arbetsmarknaden (Carlsson och Rooth 2007), skriver forskarna: ”I mediedebatten målas Sveriges arbetsmarknad ibland upp som alltigenom diskriminerande och rasistisk. Denna bild verkar, utifrån våra resultat, vara kraftigt överdriven.”

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda varierar starkt med vistelsetid i landet, mellan invandrargrupper och efter utbildningsnivå. Skillnaden mellan dessa grupper är långt större än mellan inrikes och utrikes födda i allmänhet. Om skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda ska förklaras med enbart eller främst diskriminering borde skillnaden mellan invandrargrupperna förklaras av att de utsätts för diskriminering i motsvarande olika grad. I så fall skulle bosnier vara mycket mer utsatta för strukturell rasism än jugoslaver (åtta procentenheters skillnad i sysselsättning), utrikes födda som bott här i 1-4 år vara nästan dubbelt så mycket diskriminerade som de som varit här i 20 år eller mer, och lågutbildade skulle vara utsatt för nästan 50 procent mer strukturell rasism än högutbildade utrikes födda. Det håller inte.

Det finns fler studier som motbevisar iden att diskriminering och rasism är utbredd i Sverige. En EU-barometer från 2012 visar att svenskarna är allra mest positiva till arbetskraftsinvandring och vi är också det EU-land där flest anser att invandrare berikar samhället. Enligt ”Migrant Integration Policy Index” bedriver Sverige bäst antidiskrimineringsarbete i hela EU.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Till saken hör att **svenskar i allmänhet blivit allt mer positivt inställda till invandring under de senaste 25 åren. År 1990 var det 61 procent som tyckte det var ett bra förslag att ”[t]a emot färre flyktingar i Sverige”, mot endast 45 procent år 2009. På samma sätt var det 52 procent som år 1993 instämde i påståendet ”[d]et finns för många utlänningar i Sverige”, mot endast 36 procent år 2009. Samhället i stort, inklusive arbetsgivare får man anta, verkar alltså bli mer positivt inställd till invandring över tid.

  Vad Abozar, som även titulerar sig som statsvetare, har för grund när han skriver att ”Sverige är ett land där rasismen, utanförskapet och diskrimineringen ökar exponentiellt” är alltså extremt oklart då påståendet inte kunde vara mer felaktigt.

  Under de senaste åren har fler utrikesfödda kommit i arbete, men gapet mellan utrikes- och inrikesfödda är fortsatt stort.

  **Vi vet att det finns **system inom Sverige som är starkt bidragande till att hålla människor utanför. En överreglerad arbetsmarkand är ett exempel. Nationalekonomen Andreas Bergh har exempelvis visat att länder med hög kollektivavtalstäckning har signifikant större segregation – genom att pressa upp lönerna har vi även pressat upp trösklarna till arbetsmarknaden, eller i många fall helt stängt dörren.

  Alliansen gjorde inte tillräckligt för att våga bryta dessa system och det är än mer osannolikt att en socialdemokratiskt ledd regering kommer göra det.

  **Att ducka bakom **diskriminering istället för att föreslå reella åtgärder kommer inte bryta utanförskap - oavsett hur många artiklar och kampanjer med tveksamma sanningar som skrivs om ett rasistiskt Sverige.

  FREDRIK SEGERFELDT

  ROLA BRENTLIN

  Stiftelsen Migro

  Läs mer i vår rapport ”En arbetsmarknad för alla” (Segerfeldt, migro 2013)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X