Annons

Tröttsam mytbildning om ett rasistiskt Sverige

Publicerad

**Sverige är mer **rasistiskt än någonsin. Det är utvärderingen av valet som görs av socialdemokraten Ali Abozar (Brännpunkt 15/9). Han menar att det är strukturell diskriminering som ligger bakom utanförskapet bland utrikesfödda och att kampen mot rasism är lösningen.

Detta är inte en ovanlig förklaring till problemen med integration. Många hävdar att hela eller det mesta av skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda beror på strukturell rasism. Det är visserligen väl belagt att diskriminering förekommer. Det är dock inget belägg för att det skulle vara huvudförklaringen till den dåliga integrationen på arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons