Annons
X
Annons
X
Kultur
Kommentar

Elisabet Andersson: En stadsarkitekt hade sagt nej till Apples planer

(uppdaterad)
Apple-bygget i Kungsträdgården
[object Object]
Apples planerade butik i Kungsträdgården. Foto: Stadsbyggnadskontoret/Apple Foster + Partners

Multinationella Apple har hittat en gräddfil i den kommunala processen i Stockholms stad, om det finns en sådan. Planerna på ett Apple-palats i Kungsträdgården drivs framåt i rekordhastighet – samtidigt som Stockholm står utan stadsarkitekt.

Ibland går det undan i stadsbyggandet. I februari öppnade en ovanlig utställning i Stockholm. Kommunen upplät yta i Kulturhuset för att Apple skulle få visa sina planer på en butik i Kungsträdgården.

Något liknande har aldrig hänt tidigare. Men nu valde kommunala fastighetskontoret att teckna avtal med en enskild näringsidkare för att denna skulle få presentera sin nya butik (trots att dessa planer inte var politiskt förankrade, och trots att stadsbyggnadskontoret inte tagit emot någon ansökan om ny detaljplan för bygget).

Den 29 februari fick stadsbyggnadskontoret in en ansökan om ny detaljplan, från Apples fastighetsavdelning i Kalifornien. Redan nästa dag – den 1 mars – hade Stockholms stadsbyggnadskontor ett färdigt, niosidigt, utlåtande, där man ställer sig positiv till elektronikjättens begäran. Och i dag, den 15 mars, ska det hela upp på politikernas bord i stadsbyggnadsnämnden.

Annons
X

Det är extremt snabbt jobbat av stadens tjänstemän – och nu talar vi alltså inte om att bereda mark för ett bostadsprojekt eller någon för stockholmarna samhällsviktig funktion, utan om elektronikförsäljning.

Här handlar det om att dra igång en detaljplaneprocess för en så kallad flaggskeppsbutik för ett multinationellt företag. Som ska byggas i Stockholms äldsta park. Som dessutom innebär att man tar av parkmark – allmänhetens mark – för att ge utrymme åt en butik.

Kungsträdgården är ett litet parkrum mitt i Stockholms överhettade city. Apple vill bygga sitt hus i norra delen av Kungsan, där restaurang TGIF i dag ligger i en trist 80-talspaviljong.

Dagens paviljong kan gott rivas och ersättas med något nättare, för en bättre koppling mellan parken och Hamngatan. Men nu planeras i stället en större byggnad på platsen – även om detta inte är helt enkelt att utläsa ur stadsbyggnadskontorets bejakande yttrande, där det inte heller framgår tydligt att den nya butiken kräver att staden omvandlar parkmark till kvartersmark. Yttrandet verkar skrivet under viss vånda (under hårt politiskt tryck från Stadshuset?), och det kräver en del logiska kullerbyttor att motivera varför man ska ersätta restaurangliv med elektronikshopping i Kungsträdgården.

Stadsbyggnadskontoret kan naturligtvis inte blunda för att ett Applepalats ”kan upplevas som en privatisering av det offentliga rummet”, för att citera yttrandet. Men man löser problemet genom att slå fast att en servering faktiskt kan vara ännu värre! Nuvarande restaurangbyggnad ”kan upplevas mer exkluderande i sin kommersiella verksamhet”.

Ja, det kostar pengar att köpa en läsk eller öl på TGIF, vilket kan upplevas som exkluderande. Men med det resonemanget kan vi ju stänga ned alla stadens restauranger, syltor och serveringar och ersätta dem med butiker (att Apple har en prisbild som kan upplevas som socioekonomiskt exkluderande är en annan och större fråga).

Den här historien väcker alla möjliga frågor om vad beslutsfattarna i Stockholm vill med vår stad och våra stadsrum. Och varför ges Apples utbredning i Kungsan sådan prioritet under nuvarande styre – tror de rödgröngrosa att parkliv är något slags överklassnöje?

Stockholm står just nu utan stadsarkitekt. Eller rättare sagt: Stockholm har en stadsarkitekt som är arbetsbefriad med full lön under nio månader, och det är oklart när efterträdaren ska utses.

Det är naturligtvis extremt olyckligt att huvudstaden inte har någon stadsarkitekt på plats, i ett läge när trycket på Stockholm är så starkt och när politikerna uppenbarligen behöver tydlig, professionell rådgivning om hur stadens offentliga rum ska hanteras. En stadsarkitekt hade rimligtvis sagt nej till elektronikhandel i Kungsan – eller ett skyskrapeområdesom kastar skuggor över Tantolunden – för att ta två aktuella projekt som båda rör viktiga parkrum i Stockholm. I stadsarkitektens roll ligger ju bland annat att bevaka allmänintresset mot exploateringsintresse och kommersiella intressen.

Annons

Apples planerade butik i Kungsträdgården.

Foto: Stadsbyggnadskontoret/Apple Foster + Partners Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X