Annons

Jayne Svenungsson:Trons ständiga förflyttningar

Mycket av den populärvetenskapliga religionskritiken handlar om tron som statisk och hopplöst arkaisk. Michel de Certeau, en tänkare som tvärtom betonade religionens föränderliga natur, är föremål för en avhandling vid Lunds universitet.

Under strecket
Publicerad

Under K G Hammars stundvis stormiga tid som Svenska kyrkans ärkebiskop kunde man ibland stöta på ett lite märkligt fenomen. Jag syftar på de personer som, måna om att betona sin egen religiösa intresselöshet, tillät sig ha mycket bestämda åsikter om vilka teologiska ståndpunkter ärkebiskopen skulle ha enligt en dylik retorik: ”Nu är jag själv inte kristen eller kyrklig, men jag menar att det faktiskt tillkommer en ärkebiskop att tro på klassiska teologiska sanningar såsom jungfrufödseln och Jesu underverk.”

Fenomenet vittnar i bästa fall om att det kristna teologiska arvet uppfattas som en gemensam angelägenhet som inte kyrkans präster eller akademins teologer har ensamrätt på att definiera. Samtidigt måste man nog konstatera att det i många fall snarare var ett uttryck för en tämligen problematisk – och dessvärre utbredd – föreställning om den kristna teologiska traditionen som en statisk uppsättning av tidlösa sanningar. Man behöver emellertid inte bedriva särskilt djupgående idéhistoriska studier för att bli medveten om den komplexitet och tolkningsrikedom som utmärkt den kristna teologin alltsedan dess begynnelse och som gör det prekärt att alltför lättvindigt hänvisa till ”klassiska” eller ”traditionella” kristna sanningar.

Annons
Annons
Annons