Hela denna artikel är en annons

”Troligen sett slutet på räntesänkningar”

Den som äger sin bostad kan se fram emot ett händelserikt 2016, även om det är svårt att sia om vad som kommer att hända.

– Om du stresstestar din bostadsekonomi och använder dagens ränteläge till amortering och sparande är du väl rustad för det nya året, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Enligt SEB:s Boprisindikator minskar också andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser och den typen av förväntningar har en tendens att bli självuppfyllande.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Foto: SEB

Enligt SEB:s Boprisindikator minskar också andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser och den typen av förväntningar har en tendens att bli självuppfyllande.

Enligt SEB:s Boprisindikator minskar också andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser och den typen av förväntningar har en tendens att bli självuppfyllande.
Enligt SEB:s Boprisindikator minskar också andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser och den typen av förväntningar har en tendens att bli självuppfyllande.

Få har missat den prisökningen på bostadsmarknaden i svenska storstäder som präglade ifjol. Magnusson menar att 2015 var ett år då vi kunde låna mer utan att det märktes i plånboken.

– Med facit i hand ser vi att 2015 präglades av stigande bostadspriser och stigande bostadslån. Men trots att skulderna blev större, växte inte hushållens bostadskostnader. Tvärtom gjorde de låga och sjunkande räntorna att bostadskostnadens andel av hushållens inkomster faktiskt minskade under 2015, säger han.

Trender under 2016

Inför 2016 är det mycket som talar för att de senaste årens trend med allt högre priser men samtidigt lägre bostadskostnader som andel av inkomsterna kommer ta slut. God löneökning, låga räntor och växande befolkning talar för en fortsättning uppåt men samtidigt har vi troligen sett slutet på räntesänkningar, menar Magnusson.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Foto: SEB

– Riksbanken valde senast att låta reporäntan ligga still och i USA har centralbanken påbörjat en höjningsperiod. I Sverige kommer nog den första reporäntehöjningen att dröja till slutet av året men bostadsräntorna stiger antagligen tidigare, särskilt de bundna räntorna.

Att den långa räntenedgången bryts innebär att bostadsprisuppgången dämpas. När räntorna vänder uppåt blir också befintliga lån dyrare och bostads-kostnaderna som andel av inkomsten stiger igen.

Enligt SEB:s Boprisindikator minskar också andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser och den typen av förväntningar har en tendens att bli självuppfyllande. Lägger man till de regeländringar, till exempel amorteringskrav, som planeras och genomförs för att dämpa pris- och skuldutvecklingen finns det mycket som tyder på mindre prisökningar framöver, menar Magnusson.

Trots osäkra prognoser inför 2016 finns det några bra sätt att förbereda sig:

1. Stresstesta din ekonomi. Oavsett vilken profetia om 2016 du tror på så behöver du kunna klara även andra scenarior än det mest väntade. Kolla hur mycket högre bostadskostnader du klarar utan att få problem i din vardagsekonomi.

2. Gardera dig mot högre bostadskostnader. Passa på att amortera och spara medan räntorna är låga så skapar du viktiga krockkuddar i din ekonomi.

3. Kontrollera att du skattejämkat på rätt nivå. Räntorna har sjunkit rejält och du riskerar kvarskatt om det har gått ett par år sedan du jämkade.

4. Överväg att binda räntan för delar av ditt lån. De bundna räntorna är unikt låga och kommer att vända uppåt först. För den som vill binda är det ett bra läge nu.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB.
Jens Magnusson, privatekonom på SEB. Foto: SEB
Annons
Annons
Annons