Annons

Trobergs lösningar på kriminalitet är floskler

Under strecket
Publicerad

Anna Troberg, Piratpartiet, kan med gott mod sälla sig till de övriga riksdagspartierna. Hennes syn på rättspolitik är nämligen lika verkningslös (
Brännpunkt 5/12).

Troberg hävdar att telefonavlyssning, buggning och kameraövervakning är ”ineffektiva ur brottsbekämpningssynpunkt.” Inget kan vara mer fel. I den senaste redovisningen av användningen av dessa hemliga tvångsmedel framgår att avlyssning varit effektivt i 72 procent av fallen. I BRÅ 2011:20 och SOU 2012:44, redovisas att svenska poliser och åklagare anser att hemliga tvångsmedel är elementära för att bekämpa organiserad brottslighet. Lagstiftningen på området är dock väldigt restriktiv. Därför används avlyssningen i dagsläget främst när det gäller narkotikarelaterad brottslighet.

Annons
Annons
Annons