X
Annons
X

Trobergs lösningar på kriminalitet är floskler

Anna Troberg, Piratpartiet, kan med gott mod sälla sig till de övriga riksdagspartierna. Hennes syn på rättspolitik är nämligen lika verkningslös (
Brännpunkt 5/12).

Troberg hävdar att telefonavlyssning, buggning och kameraövervakning är ”ineffektiva ur brottsbekämpningssynpunkt.” Inget kan vara mer fel. I den senaste redovisningen av användningen av dessa hemliga tvångsmedel framgår att avlyssning varit effektivt i 72 procent av fallen. I BRÅ 2011:20 och SOU 2012:44, redovisas att svenska poliser och åklagare anser att hemliga tvångsmedel är elementära för att bekämpa organiserad brottslighet. Lagstiftningen på området är dock väldigt restriktiv. Därför används avlyssningen i dagsläget främst när det gäller narkotikarelaterad brottslighet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X