Annons
X
Annons
X

Tro inte på klimatprofeten Gore

FN:S KLIMATPANEL ETT POLITISKT ORGAN. Klimathysterin, som redan skadat svensk industri, bör snarast förpassas till historiens skräphög. Al Gores skräckscenarier i filmen En obekväm sanning innehåller flera demagogiska överdrifter och felaktigheter, skriver Lars Bern, Åke Ortmark, Peter Stilbs och P-O Eriksson m fl i Stockholmsinitiativet, som kritiskt granskar klimatfrågan.

Al Gore – på onsdag är han här. ­Understödd av Sveriges miljö­minister Andreas Carlgren levererar han på Nacka Strand sitt budskap om klimathotet.

Den svenska politiska och akademiska eliten kommer att buga och bocka. Detta trots att det efter tjugo års forskning – till en kostnad av över 50 mdr USD – står klart att Al Gores budskap blir allt mer vetenskapligt omstritt.

Det handlar om politik som tycks ha övergått till en trosuppfattning. Den är formad av FN:s ramkonvention om klimatförändringar 1992 och stödd av FN:s klimatpanel IPCC, som vi närmast uppfattar som ett politiskt organ.

Annons
X

IPCC:s olika scenarier för hur jordens temperatur och klimat kommer att förändras i framtiden är gripna ur klimatdatamodellernas tunna luft och saknar stöd i verifierbar vetenskap.

Nya mätningar från Aqua-satelliten (uppskickad 2002) indikerar att klimatmodellerna bygger på felaktiga förutsättningar och att koldioxidutsläppen har minimal klimatpåverkan.

Den globala finanskrisen tvingar oss nu att ompröva en meningslös klimatpolitik, som riskerar att ytterligare fördjupa världsekonomins recession. Nu borde vi försöka att minimera skadorna, inte förvärra dem genom ytterligare förbud, pålagor och skatter.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Flera länder i Europa, tex Storbritannien, står inför en statligt framprovocerad energikris, som en följd av klimatdebatten, samtidigt som olje- och energibolagen kammar hem rekordvinster.

  Svensk välfärd och industri har­ redan skadats av klimatpropagandan. Flera elintensiva industrier är på fallrepet, många har redan ­fallit.

  Volvo Personvagnar varslar tusentals anställda om uppsägning, samtidigt som svenska politiker i EU-parlamentets miljöutskott medverkat till krav på så låga koldioxidutsläpp för personbilar att hela den svenska bilindustrin blivit beroende av särskilda undantag och sin etanolbilpark för att överleva.

  Flera EU-länder försöker nu skapa opposition mot EU:s nya klimatpolitik. Sverige borde snarast ansluta sig till denna grupp.

  Målet att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020 är inte bara onödigt utan också ett ekonomiskt risktagande. Om det sätts i verket driver det på krisen ytterligare.

  Svenska utsläpp är så låga att de knappt är mätbara i ett globalt perspektiv. Utsläppsbegränsningar är ett trubbigt redskap. Den planerade klimatpolitiken kommer inte att påverka jordens temperatur. Men för oss i Sverige kommer den att kosta oss jobben, för dem i fattiga länder gäller det livet.
  **
  Teserna om människans** ansvar för en global uppvärmning kritiseras flitigt i internationella medier. I Sverige är det ganska tyst.

  Al Gores skräckvisioner i filmen En obekväm sanning har visat sig vara demagogiska överdrifter, i flera fall baserade på felaktigheter.

  En sådan är hans påstående om att jordens klimat varit konstant i 8000 år fram till industrialismen. I själva verket är det väl känt att klimatet under denna tid har varierat kraftigt mellan varma och kalla perioder i cykler om hundratals år.

  En annan felaktighet är påståendet att havsnivån stiger på grund av smältande inlandsisar. I själva verket är Arktis och Antarktis isar sammantaget opåverkade och havsytans höjning har varit försumbar det senaste decenniet.

  Politikernas främsta uppgift borde vara att bortse från sin prestige, visa ledarskap och vrida kurvorna åt rätt håll genom att ompröva klimatpolitiken.

  Att koldioxidkurvan pekar uppåt och ekonomin pekar neråt är de flesta överens om (vart temperaturkurvan pekar är mer oklart då temperaturerna legat still eller sjunkit något under de senaste tio åren).
  **
  Den enda kurva** som vi emellertid både bör och kan påverka är ekonomikurvan, vilket kräver politiska åtgärder som gör att investeringar avseende infrastruktur och energiproduktion åter kommer igång. En stark ekonomi är bra för både Sverige och miljön.

  Låt oss gemensamt fokusera på verkliga miljöhot samt mat, medicin och vatten till de allra fattigaste. Klimathysterin bör snarast förpassas till historiens skräphög.

  Göran Ahlgren,

  docent i organisk kemi
  **
  Lars Bern**,

  fd chef för Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet

  P-O Eriksson, f d vd Sandvik

  Jonny Fagerström, miljödebattör
  **
  Åke Ortmark**, journalist, författare
  **
  Peter Stilbs**,

  professor i fysikalisk kemi, KTH
  **
  Maggie Thauersköld**, The Climate Scam

  Alla företräder Stockholmsinitiativet, som är ett politiskt och ekonomiskt oberoende nätverk vars ambition är att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X