Tro inte för mycket på expertindustrin

Under strecket
Publicerad
Annons

Varför ska vi överlåta åt politiker att utforma lagar och skatter när det finns experter? Redan Platon ansåg att upplysta filosofer, snarare än folkvalda, borde styra staten. Och önskan att basera politiken på ”rationell” grund lever kvar. Vänsterns bibel i valrörelsen har exempelvis blivit boken
Jämlikhets
anden skriven av två epidemiologer. Men oavsett bokens kvalitetsbrister finns ett annat problem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons