Annons
X
Annons
X

Tro får inte ersätta vetenskap

Det verkar som om regeringen vad gäller frågor som rör vårt forskningsområde vill ha en kurssvängning från beslut baserade på vetenskap. Detta går stick i stäv med regeringsförklaringen och utmanar vår forskning, Sveriges ställning som kunskapsnation liksom vår förmåga att nå ett hållbart naturbruk, skriver företrädare för Sveriges tre största växtforskningscentra.

Foto: LINUS SUNDAHL-DJERF

BRÄNNPUNKT | VÄXTFORSKNING

Sverige riskerar att relegeras som kunskapsnation.
Företrädare för Sveriges tre största växtforskningscentra

Vi har det mycket bättre än våra förfäder. Det beror på framsteg inom forskning och utveckling. Redan under upplysningstiden lösgjorde sig vetenskapen från religiösa trossatser och forskare kunde fritt ta fram sätt att lösa problem inom till exempel sjukvård, livsmedel, energi eller kommunikation.

I dag lever vi i ett samhälle baserat på vetenskap där politikers beslut om hur det skall skötas grundas på forskning. Vi, företrädare för Sveriges tre största forskningscentra för växtforskning (som totalt omfattar cirka 400 forskare), ser nu en oroande utveckling inom vårt verksamhetsområde där vetenskap får stå tillbaka för politiska nycker och godtycke.

Annons
X

De senaste veckorna har tre mycket viktiga kurssvängningar i Sverige och Bryssel ägt rum vilka innebär en konflikt med vetenskapen och som allvarligt försvårar samhällets förmåga att dra nytta av forskningsrön inom vårt område, och därmed förmågan att på ett hållbart sätt bedriva jord- och skogsbruk.

**För det första, **den 13 november blev det känt att EU:s högsta vetenskapliga rådgivare (Chief Scientific Adviser) sparkas och hela ämbetet försvinner. Bakgrunden är att innehavaren av tjänsten, professor Anne Glover, gjort sig till ovän med de krafter som vill ha ett förbud mot genmodifierade (GM) grödor i Europa, detta genom att framhålla den forskningskonsensus som finns om att dessa inte är mer riskabla för hälsa eller miljö än de som tagits fram med annan teknik. Detta misshagade Greenpeace till den grad att man tillsammans med åtta mindre organisationer krävde att hon skulle avsättas.

Upprördheten över beslutet är stor i Europas vetenskapssamhälle och till och med engelska The Guardian – som traditionellt tar miljörörelsens parti – har uttryckt stor indignation över beslutet och Greenpeaces vetenskapsfientliga agerande i frågan. Beslutet undergräver allvarligt förtroendet för EU:s vilja att ta vetenskap på allvar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **För det andra, **inom EU förhandlar man just om ett förslag om att återföra beslut om godkännande av genmodifierade växter från EU till nationell nivå, detta för att bryta det politiska dödläge som funnits i över tio år och möjliggöra en odling av de GM-grödor som passerat den stränga miljögranskning som Europa tillämpar i de länder som så önskar. Det är ännu osäkert hur beslutet kommer att bli men en majoritet i parlamentets miljöutskott har velat ge möjlighet att bortse från den vetenskapliga bedömningen och förbjuda GM-växter enbart på politisk eller ideologisk grund. Greenpeace applåderade miljöutskottets förslag och sade ”Tummen upp för det nya Europaparlamentet som vill försäkra oss om GM-fritt jordbruk och miljö. Parlamentet har radikalt förbättrat texten”.

  Vi vill inte ha en teknokrati, men att frångå dagens regler som grundas på en vetenskaplig process är ett steg bakåt. Det är självklart att vetenskapligt utförda tester av läkemedels effekter och biverkningar avgör om de skall godkännas eller inte, men vad gäller GM-växter vill vissa slå in på en annan väg.

  **För det tredje, **Sverige har en lång tradition av att följa de vetenskapliga rekommendationer som ges av den europeiska expertmyndigheten EFSA (European Food Safety Authority) i frågor om livsmedelssäkerhet och om GM-grödor. Den 22 november kom nyheten att principen ändrats inför mötet för EU-kommissionens ”ständiga kommitté” som bland annat tar beslut om godkännande av import av vissa produkter till EU. Inför omröstningarna gav departementet order om att Sveriges representant inte fick rösta i enlighet med den vetenskapliga expertisen när det gällde import av två GM bomullsprodukter och en rapsprodukt. ”Den instruktion jag fick från departementet var att jag inte fick ge en röstförklaring”, sade Zofia Kurowska, statsinspektör på Livsmedelsverket. Detta är en radikal omsvängning mot Sveriges tidigare hållning, helt i strid med principen att låta vetenskap vägleda politiska beslut.

  Forskning vid våra forskningscentra finansieras nästan uteslutande av statsanslag, dels basanslag till universiteten, dels anslag som utlyses i fri konkurrens eller i riktade utlysningar till exempel mot hållbart utnyttjande av naturresurserna, bioenergi eller miljöstrategisk forskning.

  Våra forskare har under året uttryckt stor oro över uttalanden från ledande politiker om att strypa offentlig finansiering till projekt om GM-växter, om anklagelser om att våra forskare är köpta samt konsekventa försök att stoppa våra kontrollerade fältexperiment – utförda i grundforskningssyfte – där GM-växter används. Det är emellertid en sak att säga saker i opposition, en helt annan sak att i regeringsställning genomföra beslut som motarbetar forskning. Med tanke på att växtforskning är ett av de områden där svenska forskare är världsledande, kolliderar detta med regeringsförklaringens ord: ”Sveriges konkurrenskraft ska stärkas”, ”En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige”, ”Sverige ska vara en ledande forskningsnation” samt ”Att stoppa miljöförstöringen, minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är en av vår generations största utmaningar”.

  **Vi ser tyvärr inga **tecken på att det – för vårt område – inte är något annat än läpparnas bekännelse. Vi hoppas att framåtsträvande beslut i dessa frågor bara tillfälligt fått stå tillbaka för budgetförhandlingar, ubåtskränkningar och andra akuta problem. Om inte riskerar Sverige att relegeras som kunskapsnation; vi får inte komma i samma läge som Frankrike där staten i mångt och mycket vänt sig mot växtforskningen, bland annat efter kohandel mellan president Sarkozy och gröna politiker som innebar att de gröna lovade att inte jobba emot kärnkraft om presidenten stoppade GM-grödor.

  Franska kolleger vittnar om att de undviker att nämna att de använder GM-växter som redskap för att inte få ansökningar avslagna och att de i privatlivet inte vågar säga vad de arbetar med av rädsla för att få sin bil vandaliserad.

  Vi är långt ifrån sådana häxprocesser i Sverige, men en omsvängning bort från ett vetenskapsbaserat beslutsfattande och mot ett som i stället baseras på trossatser eller nyckfulla populistiska vindar är fel väg att gå om vi skall nå ett hållbart jord- och skogsbruk i Sverige och världen.

  ERIK ALEXANDERSSON

  forskarassistent i växtskyddsbiologi, Växtskydd, SLU Alnarp, forskningskoordinator, PlantLink (Lund/Alnarp)

  LEIF BÜLOW

  professor i tillämpad biokemi, Lunds universitet, verksamhetsledare, PlantLink (Lund/Alnarp)

  STEFAN JANSSON

  professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik, Umeå universitet

  ÅSA STRAND

  professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik, Umeå universitet, ordförande, Umeå Plant Science Centre

  EVA SUNDBERG

  professor i växtfysiologi, Växtbiologi, SLU Uppsala, ordförande, Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala

  JENS SUNDSTRÖM

  docent i växtfysiologi, Växtbiologi, SLU, Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala

  Annons
  Annons
  X
  Foto: LINUS SUNDAHL-DJERF Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X