X
Annons
X
Recension

Folket vs George W Bush Tribunal mot Bush för redan övertygade

I slutet av sextiotalet, som en inledning på den gryende Vietnamrörelsen organiserade några europeiska filosofer och författare, med Bertrand Russel, Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre en tribunal i Stockholm. I denna tribunal, som inte hade någon annan legitimitet än möjligen en moralisk, stod inte bara den amerikanska regeringen utan också hela västvärlden anklagad för sin bokstavliga och indirekta krigföring mot fattiga länder.
Med början på årsdagen av attacken mot World Trade Center, och med en valvaka i anslutning till det amerikanska presidentvalet som final har ett antal kulturproducenter i Malmö organiserat en liknande tribunal. Film, föreläsningar, readings, installationer och teater ska på olika sätt belysa en samtid där man menar att det inte finns något fungerande system för att ställa världens mäktigaste till svars för sina handlingar och där inga andra än det amerikanska folket har rätt att rösta om en president som har ett stort inflytande i långt fler länder än det egna.

Teatr Weimars föreställning under denna tribunal plockar kanske mest explicit upp tråden från 1967 års händelser i Stockholm.
Från en rå portgång i en av centrala Malmös få orenoverade gamla fastigheter kliver vi in i ett stort rum där en målning av en kvinna mellan två träd täcker en av väggarna och där svart tyg ramar in en tydligt provisorisk spelplats.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X