Annons
Kommentar

Daniel Zetterberg/Daniel Svensson:Trendbrott i Nilörngruppen och slakt i SDS

NILÖRNGRUPPEN: Två svaga kvartalsrapporter och en tillväxttrend som avviker klart från senaste årens fina utveckling. Innebär det att man ska man tänka om kring bolagets långsiktiga tillväxtförutsättningar? Vi tror inte det. I så fall finns en uppsida i Nilörngruppen som gör att det kan vara värt att gå mot strömmen och köpa aktien.

SDS: När bolaget kom till börsen i somras lockade den höglönsamma mjukvaruaffären - system för att tanka kontantkortstelefoner i Afrika. Men marginalerna har rasat liksom aktien. Vågar man räkna med en vändning ser aktien ut som ett kap. Vi gör inte det, ännu.

Under strecket
Publicerad

Nilörngruppen tillverkar bland annat varumärkesetiketter och tvättrådsetiketter, förpackningar och tillbehör som knappar och dragkedjor.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2

Nilörngruppen tillverkar bland annat varumärkesetiketter och tvättrådsetiketter, förpackningar och tillbehör som knappar och dragkedjor.

Bild 1 av 1
Nilörngruppen tillverkar bland annat varumärkesetiketter och tvättrådsetiketter, förpackningar och tillbehör som knappar och dragkedjor.
Nilörngruppen tillverkar bland annat varumärkesetiketter och tvättrådsetiketter, förpackningar och tillbehör som knappar och dragkedjor.

Updates är Börsplus format för korta kommentarer om en eller flera aktier. Update om en aktie kan vara drivet av en aktuell händelse. Updates kan också ge åsikter om ett bolag där Börsplus inte gjort en mer komplett analys.

Annons
Annons
Annons