Hela denna artikel är en annons

Trendbrott: Färre tror på stigande bostadspriser

Efter fyra månaders uppgång mot när rekordnivåer faller SEB:s Boprisindikatorn rejält i juni, från 67 till 49. Av de tillfrågade hushållen svarar 63 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 13 procentenheter från förra månaden.

Efter flera månaders uppgång faller Boprisindikatorn med hela 18 enheter från förra månaden och ligger nu på 49.
Efter flera månaders uppgång faller Boprisindikatorn med hela 18 enheter från förra månaden och ligger nu på 49.

Efter flera månaders uppgång faller Boprisindikatorn med hela 18 enheter från förra månaden och ligger nu på 49. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar till 5 procent.

Andelen som tror på fallande priser stiger till 14 procent jämfört med förra månadens 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar med sju procentenheter, till 17 procent. Den sammantagna effekten blir därför en kraftigt fallande Boprisindikator för juni månad.

– Förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker nu kraftigt. Det är med all sannolikhet införandet av amorteringskravet som är orsaken och den fyra månader långa uppgången från januari är nu nästan utraderad. Samtidigt ska man komma ihåg att det fortfarande är en stor majoritet som tror på stigande priser och det återstår att se om det här är en temporär eller tillfällig effekt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Negativt i alla regioner utom en

Den pessimistiska synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna är negativ i alla regioner utom en. Boprisindikatorn faller mest i Stockholm, från 70 till 50 mätt som två månaders medelvärde och med rekordstora 30 enheter för den enskilda månaden. Den enda region där förväntningarna stiger är Svealand, utom Stockholm, där den går upp med 2 enheter till 62.

– Den största nedgången i boprisförväntningarna ser vi i Stockholm. För första gången sedan vi började studera Boprisindikatorn på regionnivå i januari 2012 så ligger indikatorn lägst i Stockholm. Den senaste månaden faller Boprisindikatorn i Stockholm från 65 till 35. Det är en rekordstor nedgång och återspeglar kombinationen av höga priser och en osäkerhet kring vad amorteringskravet kommer att innebära, säger Jens Magnusson.

Fakta: Boprisindikatorn

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Boprisindikatorn, utveckling senaste 12 månaderna.

2015:

April, 67.

Maj, 65.

Juni, 66.

Juli, 67.

Augusti, 67.

September, 72.

Oktober, 64.

November, 60.

December, 54.

2016:

Januari, 43.

Februari, 50.

Mars, 60.

April, 65.

Maj, 67.

Juni, 49.

Efter flera månaders uppgång faller Boprisindikatorn med hela 18 enheter från förra månaden och ligger nu på 49.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons