Annons

Folke Schimanski:Tredje rikets kulturkamp bet inte på Sverige

Hur såg de föreställningar ut som gjorde människor mottagliga för respektive avvisande mot den nazistiska kulturpropagandan? En ny studie granskar kulturklimatet i Sverige vid tiden för Tredje riket.

Publicerad

Hur reagerade de svenska universiteten på det nationalsocialistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 och den regim som där följde? Hur agerade till exempel germanisterna i Sverige, som företrädde det tyska språket och den tyska kulturen?

Docent Birgitta Almgren vid Södertörns högskola har forskat i hittills inte offentliggjorda dokument, som kastar ett skarpt ljus över den nazistiska kulturpropagandan i Sverige. Särskild tyngd läggs vid den strategiska roll som Deutsche Akademie och den tyska akademiska utbytestjänsten DAAD spelade. Förutom historiska studier har Almgren tillämpat en semantisk och textlingvistisk metodik för att mejsla ut hur kulturklimatet och de föreställningar såg ut, som gjorde människor mottagliga respektive avvisande gentemot nazistiskt tänkande. Resultatet är imponerande både i fråga om detaljrikedom och analytisk skärpa. Det finns att tillgå på tyska i studien Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und kollektive Denkmuster in nationalsozialistischer Kulturpolitik und Germanistik in Schweden 1928-1945 (Södertörn Academic Studies 7, 439 s).

Annons
Annons
Annons