Annons
X
Annons
X

Tredimensionell karta ska få fart på bostadsbyggandet

En tredimensionell karta ska förenkla bostadsbyggandet i Sverige. Genom den ska företagen direkt kunna få information om förutsättningarna för att bygga på en given plats.

– Bostadsplanering ska bli lika överskådlig som den är i dataspelet Minecraft, säger Mehmet Kaplan (MP), bostads- och IT-minister.

”Genom att vi digitaliserar bostadsplaneringen blir snårskogen lättare att överblicka”, säger Mehmet Kaplan (MP).

”Genom att vi digitaliserar bostadsplaneringen blir snårskogen lättare att överblicka”, säger Mehmet Kaplan (MP). Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Det kommer att bli snabbare, enklare och billigare att planera bostäder och vi kan öka byggtakten.

På torsdagen ger regeringen Lantmäteriet i uppdrag att ta första steget mot en digital karta över Sverige, där alla myndigheter och kommunala instanser som är inblandade när ett bygglov ska utfärdas kan mata in relevant information. Hur ser berggrunden ut? Var går kraftledningarna? Planeras någon ny väg i området? Sådana frågor ska byggbolagen kunna få svar på direkt, bara genom att klicka i kartan.

– Det kommer att bli snabbare, enklare och billigare att planera bostäder och vi kan öka byggtakten, säger Mehmet Kaplan.

Annons
X

Byggbolagen ska alltså kunna få en sorts förhandsbesked, i väntan på att bygglovet prövas. Den här processen ska också snabbas på genom att de kommunala förvaltningarna, Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter som kan beröras använder den digitala kartan för att kommunicera med varandra. Mehmet Kaplan vill råda bot på "stuprörstänket".

– Idag jobbar alla i sina respektive stuprör, och det tar lång tid från idé till färdig byggnad. Genom att vi digitaliserar bostadsplaneringen blir snårskogen lättare att överblicka.

Idag jobbar alla i sina respektive stuprör, och det tar lång tid från idé till färdig byggnad.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Foto: Lantmäteriet

  Charlotte Thelm, avdelningschef för Bostad Stockholm på byggföretaget NCC, tycker att en digital karta låter lovande.

  – Då kan jag snabbt se om det överhuvudtaget finns någon bärighet i att försöka bygga på en plats, och vilka andra intressenter som finns där. Men det kräver att folk hela tiden är inne och uppdaterar status på pågående infrastrukturprojekt, säger Charlotte Thelm, som också hoppas att regeringen kommer att utnyttja kartan till att utveckla sin byggpolitik.

  – De kan få en bild av vilka de heta ställena är. Finns de bara i Stockholm och Göteborg? Hur kan vi stimulera byggandet i andra delar av landet? Flyktingströmmarna har gjort att det är bostadsbrist på ställen i landet där det tidigare varit överskott. Informationen skulle kunna påverka politiker att underlätta byggande på vissa ställen där det idag är svårt, säger Charlotte Thelm.

  Men inte bara byggbolag, utan även privatpersoner, ska ha tillgång till den digitala kartan, vilket Mehmet Kaplan tror kan minska antalet överklaganden av bygglov. Om bostäder planeras i ett område finns möjligheten att se byggnaden i tredimensionell digital version.

  – Då ser du till exempel hur skuggan faller och vad som eventuellt skyms. Det blir lättare att förstå än en planprocess på ett pappersark, säger bostadsministern.

  Då ser du till exempel hur skuggan faller och vad som eventuellt skyms.

  Lantmäteriet får nu i uppdrag att leda arbetet med den digitala kartan, i samverkan med andra myndigheter som Boverket, samt Sveriges kommuner. I augusti ska man ha tagit fram en konkret plan för hur arbetet med kartan ska gå vidare. Redan idag har Lantmäteriet utvecklat en liknande digital Sverigekarta, som samlar information om sådant som höjdskillnader och vattendrag.

  Annons

  ”Genom att vi digitaliserar bostadsplaneringen blir snårskogen lättare att överblicka”, säger Mehmet Kaplan (MP).

  Foto: Vilhelm Stokstad/TT Bild 1 av 2
  Foto: Lantmäteriet Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X