Hela denna artikel är en annons

”Man kan absolut tjäna pengar på sina solceller”

Foto: Henrik Dolle

Att sätta solceller på villataket är inte bara bra för miljön – det är också en lönsam investering. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år.

– Dina solceller ger dig generellt en bättre ränta än på banken, säger Jonas Claréus på Vattenfall.

Förra årets solrika sommar fick intresset för solceller att skjuta i höjden och marknaden växte med ungefär hundra procent, enligt Vattenfall.

– Vi börjar nå den stora massan nu. Man tar till sig den nya tekniken och ser att den egentligen inte är så komplicerad. Dessutom har de globala priserna på panelerna sjunkit de senaste åren sjunkit  och nu är det arbetskostnaden på taket som är den största kostnaden till våra kunder, säger Jonas Claréus, affärsansvarig för solceller på Vattenfall.  

Trenden bekräftas av Johan Lindahl, talesperson på branschorganisationen Svensk Solenergi.

– Vi har sett en snabb prisnedgång på solceller och ser heller inte att den stannar av. Det beror på att man jobbar med större produktionsvolymer och att det skett en snabb teknikutveckling. Mindre material och energi behövs för att producera solceller nu. Dessutom har solcellernas förmåga att omvandla ljusets energi till elektrisk energi stadigt ökat genom nya processer och lösningar, säger han.

EXTERN LÄNK: Allt du behöver veta om solceller!ad.doubleclick.net

Bättre avkastning än på banken

En av de vanligaste frågorna de får från intressenter är om solceller är en lönsam investering.­

– Man kan absolut tjäna pengar på sina solceller. Vid själva investeringen betalar du, men sedan har du i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll, säger Johan Lindahl.

Hur mycket du tjänar på dina solceller beror på flera faktorer såsom hur du finansierar din anläggning, om du får bidrag, hur mycket el ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

– För varje kilowatt du producerar slipper du köpa en. Det gör att du succesivt betalar tillbaka på den investering du gjort. På sikt kan du räkna hem hela anläggningen, säger Johan Lindahl.

Men generellt kan man säga att om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent – vilket är bättre än bankräntan.

– Man kan se på sina solceller på två sätt. Antingen ser man att man måste betala av kostnaden, eller så ser man det som en investering och sparform med ränta på pengarna, säger Jonas Claréus.

I genomsnitt har du betalat av din solcellsinvestering på ungefär 15 år. Man beräknar att solceller har en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att den el som är egenproducerad blir gratis el under resterande livslängd.

En annan faktor är att man blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el.

– Sedan tycker jag att det är en häftig känsla att man kan leva på den el som man själv producerar, säger Jonas Claréus.

EXTERN LÄNK: Se om solceller passar på ditt tak – testa ditt hus här!ad.doubleclick.net

Sälj överskottselen – tjäna tusenlappar

Det finns flera studier som indikerar att solceller också höjer värdet på huset, enligt Jonas Claréus.

– När vi lyssnar på mäklare berättar de för oss att solceller genererar fler intressenter. Har de två likadana hus, varav ett har solceller på taket får den visningen fler besökare och fler potentiella budgivare på bostaden. Det har man sett rent statistiskt.

Ett annat sätt att tjäna pengar på sina solceller är att sälja överskottselen. Faktum är att du kan tjäna flera tusen per år på att sälja din överskottsel. Producerar du mer el än du använder kan du sälja din överskottsel till Vattenfall. För en normalstor villa kan det bli en vinst på runt 5000 kronor per år. Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Vattenfall.

EXTERN LÄNK: Se om solceller passar på ditt tak – testa ditt hus här!ad.doubleclick.net
Annons
Annons
Annons