Annons
X
Annons
X

”Tre månader - sedan är det kört för hela EU”

Tyskland och dess centralbank har tre månader på sig att lösa eurokrisen. Sedan är det för sent. Det menar den inflytelserike miljardären George Soros.

Den ungerskfödde amerikanske finansmannen är känd som mannen som höll på att knäcka den svenska kronan på tidigt 1990-tal. Hans åsikter om krishantering väger tungt i världens ekonomiska elit.

Soros ser den nuvarande krisen som en staternas skuldkris intimt kopplad med en bankkris. Den är så allvarlig att den hotar att förstöra hela EU-bygget, menar han.

– Den grekiska krisen kommer troligen att nå sitt klimax i höst. Vid den tiden kommer den tyska ekonomin att ha försvagats så att förbundskansler Merkel kommer få det ännu svårare att övertyga den tyska allmänheten att acceptera större europeiska åtaganden. Det är det som skapar det nuvarande fönstret på tre månader, sade George Soros på en ekonomisk konferens i italienska Trento på lördagen enligt nyhetsbyrån Reuters.

Annons
X

LÄS MER
George Soros fruktar finansiell härdsmälta.

Enligt Soros läggs allt ansvaret för krissaneringen nu på de små utsatta länderna. I själva verket borde de stora i eurokärnan ta ett lika stort ansvar eftersom de i hög grad är ansvariga för de felaktiga beslut som lett fram till krisen. Soros förordar nu ett samordnat europeiskt system för insättningsgarantier, mer gemensam finansövervakning och att bankerna ska få direkt tillgång till den nya stödfonden.

Dessa åtgärder kan om ett par år tillåta en planerad och strukturerad uppbrytning av eurozonen. Om en sådan däremot sker oplanerat och snabbt så kommer hela EU att slungas in i ett förlorat decennium.

LÄS MER
Grekvänsterns kur: Riv upp stödpaketet.

Soros tycker att alla opinionsbildare nu ska försöka få Tyskland att ta sitt ansvar.

– Vi behöver göra vad som helst för att övertala Tyskland att visa ledarskap och värna den fantastiska skapelse som EU har varit, sade Soros enligt Reuters.

LÄS MER
George Soros öser beröm över Sveriges krishantering.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X