Tre huvudspår i processen runt Skandia

Skyldig eller icke skyldig. Det är frågan för de misstänkta direktörerna i Skandia. Men inte bara. Frågan är också i vilken process och enligt vilken lag. SvD Näringsliv försöker bena ut den juridiska snårskogen i Skandiaskandalen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Striden pågår för fullt inför det rättsliga efterspelet efter avslöjande om bonusmiljarder, lägenhetsaffärer och en till synes allmän girighet i försäkringskoncernen Skandia. Nyhetsrapporteringen handlar dagligen om en rättslig process som är närmast obegriplig för en utomstående.
SvD Näringsliv har tagit hjälp av advokat Ulf Jakobsson, specialiserad på processer och skiljeförfaranden vid Wistrands advokatbyrå i Göteborg, för att klargöra vilka spelregler som gäller.
Först en kortversion av den aktuella spelplanen: Skandia företräds av advokat Otto Rydbeck, som den 1 december förra året presenterade sin och revisor Göran Tidströms utredning om Skandia. Rydbeck har nu i uppdrag att kräva pengar av ett antal tidigare direktörer.

Redan här är det lätt att tappa tråden, för processen drivs just nu i tre spår: civilrättsligt, i skiljenämnd och i två brottsutredningar. Skiljenämndsförfarandet inleddes dagarna före jul mellan Skandia och två före detta chefer, Lars-Eric Petersson och Ulf Spång. Den 30 december lämnade Rydbeck dessutom in en stämningsansökan vid tingsrätten mot de två. De krävs vardera på 264 miljoner för det taklösa bonusprogrammet Wealthbuilder som redovisades felaktigt, samt på drygt 11 miljoner för lyxrenoveringar av lägenheter. Därmed klarade Rydbeck med ett dygns marginal preskriptionstiden för det som hände år 2000. Men den preskriptionstiden gäller enbart den civilrättsliga delen. Samtidigt driver överåklagare Christer van der Kwast två brottsutredningar.

Annons
Annons
Annons