Annons
X
Annons
X

Tre av fyra har hoppat av

En av de ledande medlemsföreningarna i Centrum mot rasism har uppgett falska medlemssiffror för att få bidrag av Integrationsverket. En annan medlemsförening har avslöjats med bidragsfusk för miljonbelopp. Av dem som från början var med och bildade centret finns i dag bara en fjärdedel kvar.

Kanslichefen Amina Ek, som här syns reflekterad i ett fotografi på kansliet, säger att Centrum mot rasism har stor bredd bland sina medlemsföreningar. Men flera av föreningarna är bara luft och en liten kärna av ett fåtal föreningar styr organisationen.
Kanslichefen Amina Ek, som här syns reflekterad i ett fotografi på kansliet, säger att Centrum mot rasism har stor bredd bland sina medlemsföreningar. Men flera av föreningarna är bara luft och en liten kärna av ett fåtal föreningar styr organisationen.

De oklara uppgifterna om medlemsantal är en av de frågor som Riksrevisionen nu ska granska.
Centrum mot rasism, CMR, är en paraplyorganisation uppbyggd av ideella föreningar. För att regeringen ska ge bidrag krävs att CMR är en bred sammanslutning av många olika organisationer.
– Vi har en enorm bredd, säger CMR:s kanslichef Amina Ek.
Men SvD:s granskning visar att centret styrs av ett fåtal starka föreningar.
Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av centret. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som föreningen har registrerat sina lokalavdelningarna i Stockholm och Göteborg som enskilda medlemmar.
På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eftersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.
Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav förbundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen.

Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen bara 47 betalande medlemmar. Samma år kom endast 18 personer på Stockholmsavdelningens möte, enligt rapporten, som skrevs av en medarbetare i förbundet.
ASR:s styrelse kritiserade medarbetaren i ett brev till medlemmarna. Men ingenstans i brevet bemötte styrelsen uppgifterna om falska medlemssiffror.
När Integrationsverket ifrågasatte ASR gav föreningen en extern revisor i uppdrag att kontrollera medlemsantalet. På så sätt fick organisationen sina uppgifter styrkta.

Men i revisionen antas det att varje kvinnlig medlem har tre barn. Dessa schabloniserade barn, sammanlagt 765 stycken, räknas som medlemmar oavsett om de existerar eller inte.
Bland CMR:s medlemmar finns också föreningen Khaneh Iran, som tidigare avslöjats fuska till sig miljonbelopp genom påhittade studiecirklar. Khaneh Iran rapporterade under tre års tid omkring 76 000 studietimmar som aldrig ägt rum. ABF-avdelningen som föreningen tillhör krävdes på nio miljoner kronor i återbetalning.
Enligt CMR deltog 359 föreningar från början i bildandet av centret. I dag finns endast en fjärdedel av dem, 91 stycken, kvar som uppgivna medlemmar. I maj hade bara 53 av dem betalat medlemsavgiften och flera och funderar på att hoppa av.
En av de ideella medlemsföreningar som har aktiv verksamhet är Filmcentrum Stockholm. Varje år arrangerar de antirasistiska filmdagar, där skolelever gratis ser film med inriktning mot mänskliga rättigheter.

Annons
X

Filmdagarna är en av få konkreta insatser som CMR:s kanslichef Amina Ek räknar upp som exempel på CMR:s verksamhet. Men centrets insats i filmdagarna har varit begränsad.
CMR finansierade filmhyra och föreläsare till fyra av de totalt 20 filmer som visades förra året. Flera andra organisationer, bland annat Amnesty och Röda korsets ungdomsorganisation, hjälpte till på liknande sätt.
Filmcentrums avdelning i Malmö startade filmdagarna redan för tolv år sedan. Det var också Filmcentrum Stockholm som tog initiativet till samarbetet med CMR.
Mats Isfors, som jobbar för Filmcentrum och är projektledare för filmdagarna, säger sig vara nöjd med samarbetet med CMR. Men han och styrelsemedlemmen Anna Knochenhauer poängterar att Filmcentrum Stockholm inte är aktiva i CMR på något annat sätt.

Flera andra medlemsföreningar säger att de inte deltar i CMR:s arbete. Ytterligare andra har ingen verksamhet alls.
De två medlemsföreningarna Politiskt aktiva för mångfald och Forum för antirasistiska samhällsstudier uppger själva att de inte har några aktiviteter.
I medlemsregistret har CMR också tagit upp sin egen lokalavdelning i Värmland samt Skolor mot rasism, som inte är en förening utan ett vinstdrivande bolag. Detta trots att föreningar med kommersiella syften inte får vara medlemmar enligt stadgarna.
Fram till för några veckor sedan hade CMR även angivit en förening som inte alls existerar, Botkyrka kommunalkassa, som medlem.
CMR:s medlemssamordnare Mkyabela Sabuni säger att han inte kan garantera att fler föreningar är falska. Först nu, efter två år, har organisationen inlett en kontroll av föreningarna.

Torbjörn Nilsson

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Kanslichefen Amina Ek, som här syns reflekterad i ett fotografi på kansliet, säger att Centrum mot rasism har stor bredd bland sina medlemsföreningar. Men flera av föreningarna är bara luft och en liten kärna av ett fåtal föreningar styr organisationen.

  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X