Tre av fyra har hoppat av

En av de ledande medlemsföreningarna i Centrum mot rasism har uppgett falska medlemssiffror för att få bidrag av Integrationsverket. En annan medlemsförening har avslöjats med bidragsfusk för miljonbelopp. Av dem som från början var med och bildade centret finns i dag bara en fjärdedel kvar.

Publicerad
Kanslichefen Amina Ek, som här syns reflekterad i ett fotografi på kansliet, säger att Centrum mot rasism har stor bredd bland sina medlemsföreningar. Men flera av föreningarna är bara luft och en liten kärna av ett fåtal föreningar styr organisationen.

Kanslichefen Amina Ek, som här syns reflekterad i ett fotografi på kansliet, säger att Centrum mot rasism har stor bredd bland sina medlemsföreningar. Men flera av föreningarna är bara luft och en liten kärna av ett fåtal föreningar styr organisationen.

Annons

De oklara uppgifterna om medlemsantal är en av de frågor som Riksrevisionen nu ska granska.
Centrum mot rasism, CMR, är en paraplyorganisation uppbyggd av ideella föreningar. För att regeringen ska ge bidrag krävs att CMR är en bred sammanslutning av många olika organisationer.
– Vi har en enorm bredd, säger CMR:s kanslichef Amina Ek.
Men SvD:s granskning visar att centret styrs av ett fåtal starka föreningar.
Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av centret. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som föreningen har registrerat sina lokalavdelningarna i Stockholm och Göteborg som enskilda medlemmar.
På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eftersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.
Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav förbundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen.

Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen bara 47 betalande medlemmar. Samma år kom endast 18 personer på Stockholmsavdelningens möte, enligt rapporten, som skrevs av en medarbetare i förbundet.
ASR:s styrelse kritiserade medarbetaren i ett brev till medlemmarna. Men ingenstans i brevet bemötte styrelsen uppgifterna om falska medlemssiffror.
När Integrationsverket ifrågasatte ASR gav föreningen en extern revisor i uppdrag att kontrollera medlemsantalet. På så sätt fick organisationen sina uppgifter styrkta.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons