Annons
X
Annons
X

Tre av fyra fattiga utan bankkonto

Stora klyftor. Tre fjärdedelar av världens fattiga har inget bankkonto och många är beroende av informella långivare som ibland tar höga marginaler. Stora klyftor i möjligheterna att utnyttja finansiella tjänster har kartlagts i en studie gjord av Världsbanken.

Foto: COLOURBOX

Totalt i världen lever cirka 2,5 miljarder vuxna utan konton på reguljära banker, och de allra flesta av de ”banklösa” bor i utvecklingsländer. Av de fattiga som har en inkomst på mindre än två dollar per dag har bara en fjärdedel något formellt konto.

Det konstaterar Världsbanken i en ny undersökning som bygger på en unik enkät med över 150000 personer i 148 länder.

Världsbanken framhåller att det inte bara är fattigdom som hindrar så många från att ha ett eget bankkonto. Höga kostnader, geografiska avstånd och brist på rätt dokumentation anges ofta också som hinder. Och utan eget konto kan det bli svårt att låna pengar till vettig ränta till egna företag eller för att betala försäkringar, påpekar Världsbanken.

Annons
X

Enligt studien har totalt hälften av världens fem miljarder vuxna ett konto i någon bank eller annan formell finansiell institution som mikrolåneinstitut eller kooperativa kreditföreningar. Men skillnaderna i tillgång på finansiella tjänster är gapande stora mellan olika länder, människor och samhällsgrupper.

I Norden har över 99 procent av de vuxna egna bankkonton jämfört med mindre än 5 procent i länder som Kongo, Niger, Guinea, Jemen, Turkmenistan och Kambodja. I genomsnitt har 89 procent av de vuxna i alla höginkomstländer ett formellt bankkonto, mot 41 procent i låg- och medelinkomstländerna.

Genomsnitten ger dock lång- tifrån hela bilden. Andelen varierar kraftigt mellan olika utvecklingsländer och olika världsdelar. I Östasien har över hälften av de vuxna något bankkonto, men i Afrika och Mellanöstern rör det sig om mindre än en fjärdedel.

Skillnaderna kan också vara stora mellan olika inkomstgrupper. Bland dem som tjänar mindre än två dollar per dag är det få som har formella konton. Ett exempel är Mellanöstern och Nordafrika, där bara 7 procent av den fattigaste femtedelen av befolkningen har några bankkonton. I Afrika söder om Sahara är motsvarande andel 12 procent.

Skillnaderna i tillgång till finansiella tjänster märks särskilt tydligt i de länder som har störst inkomstskillnader, uppger Världsbanken.

En annan klyfta går mellan könen. Totalt har 46 procent av männen men bara 37 procent av kvinnorna i utvecklingsländerna något bankkonto, enligt Världsbanken. Könsgapet varierar inte så mycket mellan olika inkomstgrupper, men det är något större bland de fattiga. Störst är gapet i Sydasien.

Världsbanken har många fler observationer i sin sifferspäckade rapport:

• Bankkonton är betydligt vanligare bland högutbildade och stadsbor än bland lågutbildade och landsbygdsbor.

• Bara en liten minoritet av de vuxna i utvecklingsländerna använder formella konton för att ta emot löner, privata betalningar eller bidrag från myndigheterna. Vanligast är det i Latinamerika och Östasien.

• Sparandet i utvecklingsländerna är högst i Östasien och Afrika söder om Sahara, där 40 procent av de vuxna uppger att de lade undan pengar under de senaste tolv månaderna, antingen i formella konton eller på annat vis. Sparklubbar är ett vanligt alternativ, särskilt i Afrika.

• Bara 7 procent av de vuxna i utvecklingsländerna har kreditkort. Andelen är dock betydligt högre i Latinamerika, inte minst i Brasilien.

• När människor ska låna pengar vänder man sig främst till släkt och vänner, särskilt i Afrika och Mellanöstern men också i Central- och Östasien. Många har också krediter hos butiksägare medan cirka 5 procent anger att de använder diverse informella långivare. I en del länder – särskilt Bangladesh, Sri Lanka, Thailand och Bolivia – spelar mikrokreditinstitut och kooperativ en betydande roll.

• Totalt 17 procent av de vuxna i utvecklingsländerna betalar hälso- och sjukvårdsförsäkringar. Andelen är bara 3 procent i Afrika söder om Sahara och 5 procent i Sydasien, mot 37 procent i Östasien.

Som en ljuspunkt ser Världsbanken utvecklingen av ”mobila pengar”, alltså att fattiga använder mobiler för transaktioner. Detta sprider sig särskilt snabbt i Afrika, där 16 procent av de vuxna uppgav att de använt en mobil under de senaste tolv månaderna för att betala räkningar eller ta emot pengar med hjälp av textmeddelanden. I Kenya var andelen så hög som 68 procent.

Mobiler som alternativ till traditionella banker ser Världsbanken som en lovande utveckling för fattiga som har svårt att öppna bankkonton på grund av långa avstånd, krångliga procedurer eller höga kostnader.

GRAFIK:
Vem i hela världen har ett bankkonto?

Annons
Annons
X
Foto: COLOURBOX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X