Recension

Steps to Water - The Ancient Stepwells of IndiaTrappor som leder till vatten

Publicerad
Annons

Medan monsunregnen faller över Indien och på sina håll översvämmar väldiga landområden öppnar jag en bok med titeln Steps to Water. De många exceptionella bilderna i färg och svartvitt är tagna med en Hasselblad CM 50 och en 35 mm Nikon, ”som gjorde det möjligt att arbeta också när det var folk i rörelse och när dagsljuset var på väg ut”. Fotograf och författare är Morna Livingston, som undervisar i design och arkitektur vid Philadelphia University.
Extremerna möts ofta i Indien. Medan de östra delarna på några dagar förvandlas till ett vattenskap som dränker människor och bebyggelse måste man i väster, i staterna Rajasthan och Gujarat, ta vara på all nederbörd för att överleva den långa torrtiden. Här kan brunnarna i vissa fall gå ner till nittio meters djup men i allmänhet rör det sig om tjugo eller trettio meter. Då man traditionellt burit upp vattnet i krukor och skinnläglar har det varit nödvändigt att nå ända ner till vattenytan, också när denna sjunkit till sin lägsta nivå strax före monsunen. Detta förutsätter sinnrika konstruktioner med trappor i sten, trappor som alltid leder till vatten. Schaktens röda och grå murar har utsmyckats med samma omsorg som om det gällt domkyrkorna i Lund och Linköping, och entréerna markeras på flera ställen med ståtliga kolonnställningar och paviljonger.

Storhetstiden för dessa byggen började före den muslimska invasionen av Indien på 700-talet och sträckte sig fram till den period då det engelska imperiet etablerades på 1800-talet. För indierna, oavsett religion och kast, var vattnet ett element som förenade gudar och människor, och brunnarna jämfördes med den heliga floden Ganges. För västerlänningarna handlade det däremot oftast om sanitära problem, och de upptäckte efterhand att en del parasiter som den fruktade guineamasken spreds via brunnarna. Den gamla arkitekturen övergavs och är i dag en bevarandefråga i konkurrens med många andra.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons