”Trappor ska städas uppifrån”

Under strecket
Publicerad
Annons

En företags- eller myndighetsstyrelse skall inte vara mer än fem till sju fristående personer. Då känner alla att de är ansvariga och kan bli utpekade.
Vi drunknar snart i skandaler där toppchefer gett vika för sin girighet. Girighet kommer alltid att förekomma. Problemet är att begränsa den, rikta den rätt. Det är inte chefernas utan styrelsernas ansvar.
En klok och humoristisk Hans Werthén sade en gång: ”Trappor skall städas uppifrån.” Han hade lärt sig det bland dammsugare i Electrolux, men vidgade det till en bra allmän regel.
Det är också en bra regel. I de skandaler som tidningar och tv uppdagar har uppmärksamheten riktats mot giriga chefspersoner. Men vid skampålen borde stå motparten - det vill säga de styrelser som gått med på de häpnadsväckande avtalen.

Då kommer frågan: Hur skall en bra styrelse se ut, i ett företag eller en myndighet?
Mitt svar: Den skall vara precis så liten att varje ledamot känner sin person utpekad om det går fel. Den skall bestå av så få personer att ingen kan slippa
undan. Alla måste läsa på beslutshandlingarna, ingen får gömma sig bakom en mängd andra ledamöter.
En företags- eller myndighetsstyrelse skall inte vara mer än fem till sju fristående personer. Då känner alla att de är ansvariga och kan bli utpekade.
Tänk på den nyss avsatta styrelsen i New York-börsen, 27 personer. De beviljade sin nyss avsatte chef 188 miljoner dollar. Hur många av dem hade läst förslaget till löne- och bonusavtal? Hur fungerade diskussionen vid styrelsemöten med så många som 27 personer kring bordet (borden?). Hur många vågade att deklarera en åsikt mot ordföranden? Och viktigast: Vem fruktade att personligen bli uthängd för felbeslut?

Annons
Annons
Annons