Aktieanalys

Daniel Svensson: Transtema växer med ljusets hastighet

Utbyggnaden av fibernät sker i snabb takt över hela Sverige och ett av bolagen som är med på den trenden är Transtema som noteras på Aktietorget. Bolaget har fin historik med hög lönsamhet men frågan är hur väl ledningen kan hantera den supersnabba tillväxten.

undefined
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Ett av de mest påtagliga teknikskiftena som pågår är övergången till fiber som den huvudsakliga infrastrukturen som bär datatjänster och internet. Det finns en handfull börsbolag som slår mynt av den här trenden. Ett av de lite mindre finns på Aktietorget och heter Transtema.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Post- och telestyrelsens prognos över nätägarnas investeringar i bredbandsnät 2016-2020. Den röda delen avser Byanät inklusive statligt stöd. Detta är myndighetens huvudscenario från april 2016.

Foto: PTS Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X