Linda Bakkman:Träning kompenserar inte risk med övervikt

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

En färsk studie med över en halv miljon deltagare har aktualiserat en gammal frågeställning: är det viktigare för hälsan att vara fysiskt aktiv än att hålla normalvikt?

Under strecket
Publicerad
Annons

Övervikt och fetma hör till våra allvarligaste hälsoproblem och leder till omfattande ohälsa, både fysisk och psykisk.

Fler än hälften av alla svenska män, närmare hälften av alla kvinnor och en femtedel av alla barn har övervikt eller fetma. Andelen vuxna med fetma har tredubblats sedan 1980, från fem till 15 procent.

Annons
Annons
Annons