Annons

”Trafikverkets studier är alltför optimistiska”

Korsande broar i Stockholm i närheten av Gullmarsplan.
Korsande broar i Stockholm i närheten av Gullmarsplan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I sina klimatscenarier har Trafikverket systematiskt överskattat möjligheterna att minska utsläppen från transporter. Vi menar att det beror på både överoptimism och att man blandar mål och medel, skriver forskarna Johanna Jussila Hammes och Axel Merkel.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Den 17 mars publicerade Trafikverket nya scenariostudier för hur transportsektorns klimatmål ska kunna uppnås.

I en ny forskningsrapport har forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, utvärderat Trafikverkets tidigare scenariostudier och de antaganden som dessa baserades på. Eftersom antagandena i Trafikverkets nya scenarier är oförändrade i flera avseenden är det relevant att diskutera vilken grund som svensk transportrelaterad klimatpolitik egentligen står på.

Annons
Annons
Annons