Trafikverket trixar med Södertörnsleden

Under strecket
Publicerad
Annons

Ny rycker byggstarten för Södertörnsleden allt närmare. En helt ny vägkorridor som planeras gå rakt igenom Flemingsbergsskogen. Området är utpekat riksintresse för friluftsliv. Miljöpartiet har under flera års tid riktat skarp kritik mot Trafikverkets arbete med Södertörnsleden. Vi mottar därför beskedet om Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) överklagande av arbetsplanerna med stor glädje.

Södertörnsleden är en historisk rest från det gamla Dennis-paketet och ska ansluta till E4/E20 och Förbifart Stockholm. Men trots denna långa planeringstid visar Trafikverkets beslutsunderlag att vägen ändå blir ett provisorium! Södertörnsleden kommer att vara föråldrad redan innan första spadtaget och är ett rent samhällsekonomiskt slöseri. Vägen måste byggas ut för att klara trafiksäkerheten och leva upp till den standard som föreskrivs.

Annons
Annons
Annons