Annons

Träffsäkert porträtt av ett kantrat Europa

I ”Kontinentaldrift” tar Dan Jönsson med läsaren på en resa genom sönderfallet i den Europeiska unionen. En skicklig ciceron, tycker Negar Naseh.

Under strecket
Publicerad

Den senaste tidens omfattande utgivning av reportageböcker om migration och den ekonomiska krisen har initierat ett bredare och fördjupat samtal om Europas profil. Och den har framför allt problematiserat den ekonomiska- och politiska riktningen med avseende på migration och mänskliga rättigheter i Europa. ”Bilal” av Fabrizio Gatti, David Qviströms ”Nyttiga människor”, ”Rasismen i Sverige” (en antologi utgiven lagom till höstens val), ”Gränsbrytarna” av Erik de la Reguera och tidskriften Gläntas temanummer om migration, är några exempel. Men hur står det egentligen till med den Europeiska unionen? Denna drygt 60 år gamla, i konstant östlig utvidgning överstatliga konstruktion, i vars namn en politik förs som majoriteten av medborgarna inte visar något särskilt intresse för. Kan EU anses vara en demokratiskt präglad organisation om färre än hälften av dess invånare röstade i dess senaste val?

Dan Jönsson är i den nyutkomna boken ”Kontinentaldrift” den samtida ciceron som skickligast bibehåller ett brett perspektiv, samtidigt som han presenterar ett smärtsamt och ofta litterärt detaljseende (”Medelhavet är ingenting annat än ett sår i jordskorpan”), och det tillför texten en njutbar kvalitet mitt i alla berättelser om förlust, fattigdom, skuld och svek. Det är ett dystert europeiskt maskineri som beskrivs, ett projekt som har övertagit sina egna styrmedel och satt kurs rakt mot isberget.

Annons
Annons
Annons