X
Annons
X

Tradedoublers nettoomsättning sjönk

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar en nettoomsättning på 285 miljoner kronor under andra kvartalet (322).

Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 62 miljoner kronor (71).

Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,9 procent (22,0).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X