Annons

”TPB-domaren att betrakta som jävig”

En domare ska inte bara vara opartisk, utan även framstå som opartisk. Därför bör rättegången mot The Pirate Bay tas om, skriver Eric Bylander, lektor i processrätt.

Publicerad

Många har haft synpunkter på om tingsrättens ordförande i Pirate Bay-målet skall anses ha varit jävig eller inte. I hög utsträckning har synpunkterna färgats av uppfattningen om innehållet i tingsrättens uppmärksammade dom. Men jävsfrågan skall i detta fall bedömas utan hänsyn till utgången i målet. Den inomrättsliga bedömning som då aktualiseras är främst processrättslig, inte immaterialrättslig.

Claes Sandgren har (Brännpunkt 14/5) gjort gällande att jävsanklagelserna i Pirate Bay-målet är långsökta. Att han försöker göra en rättsligt inriktad bedömning är i sammanhanget lovvärt, men hans bedömning är i flera avseenden bristfällig och hans resonemang förvirrande. Låt mig här kortfattat visa hur.

Foto: SCANPIX ARKIV Bild 1 av 2
Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons