Annons
X
Annons
X

Totalstopp för avknoppningar

En lärargrupp som vill ta över en skola genom så kallad avknoppning kommer i framtiden få nej av Skolinspektionen. Alla ansökningar om avknoppning 2008 har antingen avskrivits eller avslagits.

Foto: GUNNAR LUNDMARK

Att inte bara offentliganställda ska driva skolor, förskolor och vårdhem är en borgerlig hjärtefråga. Men när Tibble gymnasium 2007 såldes av Täby kommun till en personalgrupp för 9,2 miljoner kronor fick Moderaterna sina borgerliga allianskollegor emot sig. Beslutet överklagades av Täbybor som hävdade att priset var alldeles för lågt och inte tog hänsyn till skolans goda rykte.

Det året var antalet anmälningar om att få knoppa av till Skolverket, som då var ansvarig myndighet, rekordstort: 59 stycken. Av dem fick 10 grundskolor och 7 gymnasieskolor godkänt.

När Skolinspektionen bedömde 2008 års ansökningar från totalt 15 personalgrupper och friskolebolag fick alla nej.

Annons
X

–Svagheterna i ansökningarna har framför allt varit att man inte har visat att aktörerna som ville ta över har ansökt i ett öppet anbudsförfarande. Man har inte heller visat att kommunen har fått ett marknadsmässigt pris, säger Frank Nordberg som är jurist på Skolinspektionen.

Det var just prissättningen vid avknoppningar som regeringen bad Statskontoret utreda i februari förra året. I rapporten som kom i april hävdade Statskontoret att avknoppningar kan vara olagliga. Vid försäljning av kommunal egendom måste kommunen se till att få högsta möjliga pris. Därför är det inte tillåtet att rikta ett erbjudande till en grupp anställda att ta över exempelvis en skola, skrev Statskontoret.

De ansökningar som nu har fått nej av Skolinspektionen gäller 11 grundskolor, 2 gymnasieskolor och 2 särskolor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Vi har utgått ifrån lagstiftningen som är ganska mager. Statskontorets utredning har varit en viktig pusselbit i vårt arbete, säger Frank Nordberg.

  Fyra av dem som har fått avslag har överklagat. En av dem är Grindskolans ekonomiska förening, en personalgrupp som vill ta över och driva en grundskola och en särskola i Norrtälje. Skolinspektionen konstaterar att kommunen i och för sig har gjort en värdering av skolan.

  –Men det som är svårt att värdera är de immateriella värdena, säger Frank Nordberg.

  Vad kan det vara till exempel?

  –Att värdera lokaler och inventarier är inga konstigheter, men det svåra är att sätta ett pris på skolans anseende. Om du ska starta en skola så står du på ruta ett. Du behöver bygga upp skolan från grunden. Om du tar över en skola finns redan ett upparbetat namn, lokaler, personal och ofta en pålitlig och säker elevstock. Det är ett helt annat läge, säger Frank Nordberg.

  Lagstiftningen var densamma förra året, ändå fick 17 ansökande ja då. Vilken är skillnaden i år?

  –Det är en bra fråga. Genom statskontorets promemoria fick vi hela rättsläget klart för oss. Och nu har vi bestämt oss för att säga nej tills dess att någon som har fått nej får rätt i kammar- eller regeringsrätten, säger han.

  Mats Gerdau, (M), ledamot i riksdagens utbildningsutskott, tycker att Skolinspektionen enbart bör pröva personalgruppens förutsättningar att driva skolan långsiktigt och stabilt.

  –Jag tycker att de gör fel. De överträder vad de ska göra när de går in och prövar hur kommunen avvecklar en kommunal skola. Det tycker jag inte att de ska lägga sig i om jag ska vara ärlig, säger han.

  Mats Gerdau tror att Skolinspektionens beslut tillsammans med att färre i år ges klartecken att starta fristående gymnasieutbildningar får konsekvenser.

  –Långsiktigt kommer det att hämma en skolutveckling eftersom locket läggs på för dem som har nya idéer att förbättra och utveckla skolan.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X