Total förvirring i asylpolitiken

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen har nyligen presenterat ett antal anstående förändringar i den svenska asylprocessen. Regeringen erkänner nu att den svenska flyktingpolitiken länge präglats av brist på insyn, grundläggande rättssäkerhet och respekt för internationella konventioner om mänskliga rättigheter. De föreslagna förändringarna inger ett visst hopp inför årsskiftet, när Utlänningsnämnden avskaffas och ersätts av asylprövningar i förvaltningsdomstolar.
Samtidigt framhärdar regeringen och dess flyktingpolitiska samarbetspartner moderaterna i sitt motstånd mot att utfärda amnesti i det svenska asylsystemet.

I förhållande till aktuell självkritik och underkännande av den nuvarande asylprocessen blir förvirringen därför total. Vid en erkänd juridisk härdsmälta som den som genomsyrat svensk flyktingpolitik under ett antal år, där myndigheterna systematiskt misstror och kränker människor på flykt, kan det svårligen betraktas som annat än logiskt att nu kräva upprättelse och kollektivt uppehållstillstånd för de drabbade.
Så sker runt om i världen - nu senast i Spanien.
I samband att de apatiska barnen återigen förnekades rätt att stanna i Sverige i onsdags, gömde sig ansvariga politiker bakom retoriska dimridåer. ”Amnestier frångår principen om individuell prövning”, påstår bland annat migrationsminister Barbro Holmberg. Argumentet håller inte från de ansvariga bakom en asylprövningsprocess som mest är att likna vid ett makabert lotteri med mycket få vinstlotter.
Holmberg hävdar att rättssäkerheten i stället skulle gagnas av att tusentals asylärenden (och människoöden) nu panikbehandlas av redan konstaterat undermåliga myndigheter, en desperat åtgärd man vidtar för att kunna undvika en administrativ kollaps inför övergången till nya domstolsinstanser 2006.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons