Annons

”Torv är definitivt ett fossilt bränsle”

Det tar några tusen år för torv att bildas. Detta bortser dess försvarare från helt i sin argumentation, skriver Richard Holmqvist, miljöpolitiker (MP) i Falun, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Artikeln ”Just nu dödas en hel bransch” är anmärkningsvärd i två avseenden (Näringsliv Debatt 26/9). För det första är argumentationen i den centrala frågan, om torv är att betrakta som ett fossilt bränsle, i stort sett obefintlig. För det andra behandlas alla som hanterat frågan utan närmare motivering som okunniga, ohederliga eller bådadera.

Nästan alla bränslen har biologiskt ursprung och kan således kallas biobränslen. Huruvida de är att betrakta som fossila eller förnybara beror på tidsperspektivet. I ett klimatsammanhang är det väsentliga vilken tid det tar innan den mängd koldioxid som avges under förbränning åter har upptagits med hjälp av fotosyntes under nybildning av samma mängd bränsle. Innan den tiden har gått har förbränningen bidragit till den globala uppvärmningen.

Annons
Annons
Annons