Torskstoppen är förödande

Kvoteringen av fisket leder i kombination med överfiske till förödande genetiska effekter, som riskerar att minska fiskbeståndet under lång tid. Ny forskning visar att fiskarna blir allt mindre i storlek och får sämre förmåga att fortplanta sig.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den moderna fiskeindustrin har medfört att de största och mest utvecklade fiskarna dras upp först och försvinner från haven. Den effekten verkar nu vara värre än vad som hittills har framkommit.
Flera rapporter som presenterades vid den stora AAAS-konferensen i Washington i USA visar att utfiskningen av äldre och större fiskar, särskilt honorna, är allvarlig. Det är dessa fiskar som producerar flest avkommor med bäst förmåga att överleva.
Den rådande fiskepolitiken, som i hög grad går ut på att kvotera fisket, får tillsammans med utbrett överfiske ödesdigra konsekvenser för fiskens utveckling, enligt forskarna.

De större och mer fertila fiskarna försvinner successivt samtidigt som förekomsten av mindre, magrare fiskar med sämre fortplantningsförmåga stimuleras. Detta kan förklara varför utrotningshotade fiskbestånd inte återhämtar sig trots kvoteringsregler och fiskestopp.
– Det är en typiskt klassisk genetisk utveckling enligt Darwin. I en situation där de största fiskarna successivt elimineras blir det en genetisk fördel att vara mindre och magrare, vilket medför sämre fertilitet, säger Steven Berkeley vid Kalifornien-universitetet i Santa Cruz i USA.
Just detta är, enligt honom och flera andra experter vid AAAS-mötet, precis vad som händer just nu.

Annons
Annons
Annons