Torsken måste rödlistas

Landsbygdsdepartementet försöker hindra rödlistningen av torsk, trots att forskarna är eniga om att en sådan behövs. Det skriver fyra forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Under strecket
Publicerad
SCANPIX
Foto: SCANPIX
Annons

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson vill lära oss att bruka utan att förbruka naturens resurser. Inte minst gäller denna ambition havets resurser. Nu är den statliga förvaltningen av fiskbestånd och fiskerier inte en okomplicerad historia, och det finns i dag många initiativ för att komma till rätta med problemen. Ett initiativ är den så kallade Östersjöplanen som utvecklats inom Kommissionen för skydd av Östersjöns miljö (HELCOM).

Till Östersjöplanens ”att göra-lista” hör att ta fram regionala rödlistor för djur och växter enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier till år 2013. Sverige har på många sätt varit ledande i arbetet som skett i fem internationella expertgrupper, av vilka tre letts av svenska experter. I gruppen som bedömt fiskar var Sverige representerat av forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Frågan om torsken har varit kontroversiell, och bland annat Internationella havsforskningsrådet (ICES), IUCN och EU-kommissionen har haft invändningar. Samtliga invändningar har efterhand kunnat tillbakavisas på sakliga grunder. När arbetsgruppens sammanvägda bedömning, att torsken i HELCOM-området bör klassificeras som hotad presenterades i maj 2013, valde Sverige och Danmark helt oväntat att reservera sig.

Annons
Annons
Annons