Annons

Allvarligt läge i Sverige: ”Hög andel är positiva”

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.
Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Anders Wiklund/TT

Smittoläget är fortsatt allvarligt i Sverige. Nu införs skärpta coronaråd i Region Jämtland Härjedalen – vilket innebär att samtliga regioner nu har skärpta allmänna råd.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Karin Tegmark Wisell inledde torsdagens pressträff med att ge en bild av läget globalt.

– Det ser ut som att vi fortsatt har en ökning globalt sett, säger hon.

I USA ser man ett stor ökning av antal nya fall.

– Det är en mycket allvarlig situation även i Europa, säger hon och tillägger att även läget i Sverige är allvarligt.

– Vi har fortsatt ett stort antal anmälda fall i Sverige, säger Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Medeltalet för de senaste 14 dagarna ligger på 562 fall per 100 000 invånare i Sverige.

Provtagningen ökar i Sverige. Över 250 000 individer testades förra veckan och 12,9 procent av dem testades positivt.

– Det är en fortsatt ökning jämfört med tidigare veckor. Det är en fortsatt mycket allvarlig situation i Sverige. En hög andel av de testade är positiva, säger hon.

Testkapaciteten är dock ansträngd, säger hon och betonar att testningen är oerhört viktigt i arbetet med pandemin.

Den som testar sig på eget initiativ ska endast testa sig vid symtom, eller om man blir uppmanad av smittskyddsläkare, säger Tegmark Wisell.

Annons
Annons

– Testningen bör generellt inte genomföras om man tidigare haft covid-19 som bekräftats med PCR-test.

– Vi utökar kapaciteten i testkedjan, säger hon och tillägger att det är väldigt ansträngt hos regionerna.

19 nya dödsfall har rapporterats in i Sverige. Totalt har 6 340 personer avlidit med covid-19 i landet.

3 016 personer med covid-19 har hittills intensivvårdats i Sverige.

– Vi ser en en tydlig ökning de senaste veckorna med ett stort antal fall som iva-vårdas, säger Tegmark Wisell.

– Det är en allvarlig situation vi befinner oss i, säger hon om utvecklingen.

Nu införs skärpta allmänna råd även i Region Jämtland Härjedalen. De börjar gälla i dag och gäller till och med den 13 december.

Förlängning av råden görs också i Region Stockholm, Region Västra Götaland och Region Östergötland.

– Jag vill påminna om allas vårt ansvar att plana ut kurvan. Gemensamt för alla regioner är att vi har kraftiga ökningar.

Tegmark Wisell uppmanar medborgare att noga följa rekommendationer och restriktioner – hålla avstånd, stanna hemma vid symtom, tvätta händerna.

I fyra av landets regioner gäller förstärkningsläge, i elva stabsläge och i sex regioner gäller normalläge, enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Samtliga regioner ser en försämring av läget. Det finns 610 disponibla intensivvårdsplatser med respirator i landet. 570 av dem är belagda, varav 183 med covid-19 patienter.

Cirka 40 procent av patienterna på iva är covid-19-patienter, säger Sandwall.

– Med hög sannolikhet kommer antalet inlagda på iva fortsätta att öka vilket kommer belasta vården ytterligare, säger hon.

Annons
Annons

Nationellt finns en intensivvårdskapacitet på drygt 20 procent. Det är den ökade belastningen på vården, samt att planerad vård som kan komma att skjutas upp som är de främsta orosmolnen just nu, enligt Sandwall.

– Belastningen av intensivvården ökar på grund av covid-19, säger Sandwall.

På en fråga från TV4 om hur Folkhälsomyndigheten ser på sin egen trovärdighet i munskyddsfrågan, svarar Tegmark Wisell:

– WHO och ECDC rekommenderar munskydd som komplement, det är det vi trycker på. Det är inte så att vi inte ser att munskydd inte kan ha effekt i vissa situationer. Vi säger inte emot WHO eller ECDC. Det finns delade meningar i frågan och vi anser inte att vi är ensamma i den. Frågan är inte död från vår sida.

På en fråga från TT om vad som är målet gällande hur många som ska testas i veckan svarar Tegmark Wisell:

– Det är svårt att säga ett faktiskt tal. I våras ville vi höja kapaciteten till 100 000 till 150 000 testade i veckan i ett första steg. Det är viktigt att de individer som behöver komma till testning gör det.

I dagsläget varierar det mellan regionerna i hur många stor testkapaciteten är och hur många som testas, säger hon.

– Vi ser snarare att man behöver komma upp och att det jämnar ut sig över landet.

På en fråga från Aftonbladet utifrån SvD:s nyhet att en kortare andra våg kan vara att vänta i Sverige jämfört med andra europeiska länder, svarar Tegmark Wisell:

– Det verkar finnas en koppling mellan tätheten i befolkningar i exempelvis städer. Är det det det handlar om, att det beror på förutsättningarna i olika länder så har Sverige bättre förutsättningar att hålla avstånd än vissa andra länder. En förhoppning finns såklart, men säkra kan vi inte vara.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons