Annons

Torgny Segerstedt lät sig inte tystas

Publicisten Torgny Segerstedt stred för sin övertygelse. Han trodde på demokrati och liberalism och hans penna var som vassast när objekt var Herr Hitler, nazismen och omvärldens följsamhet. I detta utdrag ur Kenne Fants kommande biografi ”Torgny Segerstedt” skildras när Segerstedt på grund av sina skriverier kallas till kung Gustaf V. Det var inte minst tillrättavisningen av Sveriges ÖB Thörnell (se krönikan) som föranledde audiensen.

Publicerad
Torgny Segerstedt var en skarp opinionsbildare som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
Torgny Segerstedt var en skarp opinionsbildare som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Resan till Stockholm var frånsett besöken på Tisdagsklubben den enda Segerstedt företog under hela kriget. Efter den nedgörande kritiken av överbefälhavare Thörnell hade Torgny själv hamnat i blåsväder. Han tog dock inte kritiken så hårt: han medgav visserligen att det inte var så behagligt att bli utsatt för den kampanj som dumheten och småsinnet sätter i gång när de störs i sin lugna bekvämlighet. Men, menade han, vem har sagt att de som anförtrotts viktiga förtroendeposter har fått dem för att ha det bekvämt? Rådde lugn och frid omkring dem så var det ett säkert kriterium på att de inte fyllde sin uppgift som de borde.

Torgny Segerstedt var en skarp opinionsbildare som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons