Annons

Toppstudenter skulle kunna ge skolor ett lyft

Att låta studenter från toppuniversitet undervisa under några år i början på karriären, kan vara ett sätt att tillföra resurser och få in nya idéer i de svenska skolorna. I USA pågår ett sådant projekt med stor framgång, vilket skulle kunna vara en förebild och inspirera till liknande här, inte minst i de så kallade problemområdena. Det skriver Aron Modig, KDU, och debattören Nima Sanandaji.

Under strecket
Publicerad

Många olika faktorer påverkar elevers prestation i skolan. Till de absolut viktigaste hör lärarnas kompetens och engagemang. I länder som klarar sig väl i internationella kunskapsjämförelser, som exempelvis Finland och Singapore, attraheras toppstudenter till läraryrket. Men i många västländer har istället en situation uppstått där de allra bästa studenterna sällan väljer en karriär som lärare. Dessvärre hör Sverige i dag till den senare kategorin länder.

År 1982 var lärarutbildningen en av de allra mest populära akademiska utbildningarna i Sverige, med betydligt högre söktryck än till exempel sociala linjen och juristlinjen. I dag har lärarutbildningen istället kommit att bli en av de mindre populära utbildningarna, i takt med att läraryrkets popularitet och status har eroderat. Som både Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet lyft fram relaterar det låga intresset för utbildningen till de låga lärarlönerna och den minskade yrkesfriheten. I en alltmer humankapitalintensiv världsekonomi är en av de centrala utmaningarna för Sverige att upprätthålla och främja utbildningens kvalitet. I det arbetet är det centralt att fundera över hur vi kan locka fler talangfulla och högpresterande personer till läraryrket.

Annons
Annons
Annons