Recension

The thing with a hookTonsäker duo tar avstamp i publiken

Under strecket
Publicerad
Annons

Relationen till publiken är ett stort kapitel i scenkonstens historia, inte minst den som skrivs här och nu. Bertolt Brecht rev teaterns fjärde vägg med sin
Verfremdung, men redan i det antika grekiska dramat var körens roll att få publiken att reflektera över skeendet – en idé som Shakespeare hakade på.

I performancekonsten är livesituationen utgångspunkt; ett visst mått av unik oförutsebarhet uppstår i mötet med publiken. Salka Ardal Rosengren, dansare och koreograf bosatt i Bryssel, spelar skickligt med de här greppen. Hon skapar scenkonst utan skyddsnät, som när hon tillsammans med Mikko Hyvönen för två år sedan iscensatte ”Trash talk” i en av MDT:s studior. De satte teaterns oskrivna regler på spel och skapade ovisshet om gränsen mellan det autentiska och det iscensatta.

Annons
Annons
Annons