Tonåringar söker respekt med vapen

I jakten på respekt bär allt fler tonåringar kniv och soft air guns. Hot och våld riktas oftast mot andra ungdomar i samma ålder.

Under strecket
Publicerad
Annons

Antalet ungdomar upp till 20 år som misstänks för brott mot vapenlagen har ökat med 42 procent sedan 1999. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Bland 15-åringarna är siffran för 2002 fem gånger så hög som 1999.
– Fler ungdomar bär kniv och pistolattrapper. De är rädda och vill få respekt.
– Många som bär kniv gör det inte i syfte att använda den, det handlar om att visa att man är stark och kan försvara sig, säger Ann Hellströmer, socialarbetare på socialtjänsten i Stockholm och projektledare för stödcentrum för unga brottsoffer.

Brottsofferjouren ser dagligen konsekvensen av att fler ungdomar beväpnar sig. På landets lokala jourer söker allt yngre tonåringar hjälp.
– För tio år sedan vändes ungdomars våld mot vuxna, i dag medför segregationen att olika gruppers sociala status synliggörs tydligare och våldet vänds i stället mot andra grupper av ungdomar, säger Ann Hellströmer.
Det knivrelaterade våldet hör till de vanligaste orsakerna till att unga söker hjälp hos brottsofferjouren.

Annons
Annons
Annons