X
Annons
X

Tomma ord från alliansen om lärarnas löner

Det finns nu ett nytt löneavtal för lärarna som Stockholms stad tänker följa. Den reform som staten initierar om karriärtjänster kommer Stockholms stad också att införa. Så kan man sammanfatta den debattartikel som de fyra gruppledarna från allianspartierna i stadshuset skriver på Brännpunkt. Förmätet är ett annat sätt att beskriva den, skriver Miljöpartiet i en replik.

Det borde inte vara en nyhet att den styrande majoriteten i Stockholms stad tänker följa de löneavtal som parterna nu har kommit överens om. Det passar sig inte heller, att som majoriteten i stadshuset gör, slå sig för bröstet gällande höjningen av lärarlönerna när det är avtalets lägstanivå som de meddelar att de tänker lägga sig på.

De tidigare gånger som företrädare för allianspartierna har pratat om höjda lärarlöner har det aldrig resulterat i några faktiska lönehöjningar. Skolborgarrådet Lotta Edholms definition av att "bra lärare måste få bra betalt" innebär 2011 i genomsnitt knappt 1,7 procents lönepåslag för lärarna i Stockholm. Därför saknar majoritetens utspel trovärdighet och konsekvensen blir att det finns det ett stort förtroendegap hos majoriteten i stadshuset som behöver överbryggas.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X