Annons
X
Annons
X

Tolv miljarder mer till välfärden

SATSNING De rödgröna tillför tolv miljarder kronor till kommuner och landsting de närmaste två åren för en satsning på vård, skola och omsorg. Vi ger långsiktiga och stabila besked, skriver Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand.

Foto: SCANPIX

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi rödgröna vill investera i en utveckling som bygger både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

Vi vill se ett jämlikare Sverige. Välfärden ska förbättras och kvaliteten i vård, skola och omsorg måste höjas. I vår gemensamma rödgröna budgetmotion som presenteras i början av maj kommer vi att över en period om två år tillföra välfärden i kommuner och landsting sammanlagt 12 miljarder kronor mer än regeringen. Barnens skola, omsorgen och sjukvården är avgörande för vår framtida utveckling och varje individs förutsättningar.

Regeringens hantering av frågan om statsbidraget till kommunerna har allvarligt försämrat möjligheterna att planera personalförsörjningen. De som arbetar i skolan, sjukvården och omsorgen är värda en bättre behandling. Vi ger nu långsiktiga och stabila besked.

Annons
X

De senaste fyra årens borgerliga ekonomiska politik har byggt på idén att ökade klyftor skapar jobb. Det är denna idé som är förklaringen till att regeringen medvetet avvecklat stora delar av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, prioriterat bort investeringar i välfärden och kraftigt ökat avgifterna till a-kassan.

Effekten av regeringens politik är att den procentenhet som tjänar mest fått lika mycket som 25 procent av svenska folket. Kvinnor har fått mindre än männen av regeringens skattesänkningar. Men ökade klyftor ger inte jobb. Fakta är att antalet jobb – mätt som sysselsättningsgrad – har blivit 100000 färre, enligt Finansdepartementet.

Vår gemensamma syn är att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Med höga ambitioner för välfärden kommer de med goda inkomster att behöva bidra mer.

Vi rödgröna lämnade över ett stort överskott om 70 miljarder kronor 2006. Efter flera år med Fredrik Reinfeldts ofinansierade skattesänkningar har Sverige nu ett underskott om 70 miljarder kronor. Sverige måste tillbaka till starka offentliga finanser.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Trots stora behov i välfärden valde den borgerliga regeringen att inte tillföra en enda krona till välfärden i kommuner och landsting i sin budgetmotion. Det är tydligt att de borgerliga partierna prioriterar sänkta skatter för de med goda inkomster framför investeringar i välfärden.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser stora behov i välfärden under de kommande åren. Vi har som mål att kvaliteten i den offentliga sektorn ska förbättras, särskilt inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det ska bland annat ske genom ökad personaltäthet, satsningar på fortbildning och kompetensutveckling.

Vi ska kontinuerligt se över statsbidragens storlek för att under nästa mandatperiod se till att ha värdesäkrat statsbidragen.

Att investera i välfärden är av-görande för att öka jämställd- heten i Sverige. Kvinnorna är ofta de första som känner av konsekvenserna av regeringens politik. För att kunna jobba är många kvinnor beroende av att barnomsorgen fungerar, att äldreomsorgen går att lita på och att sjukvården levererar det den ska. När välfärden inte fungerar måste hushållen lösa mer själva och det innebär oftast att kvinnorna får dra ett tyngre lass.

En bättre statligt finansierad trygghet vid sjukdom och arbetslöshet räddar många från att behöva använda kommunernas socialbidrag. Då blir det också mer resurser till att istället utveckla välfärden.

I vårbudgeten tar vi ett första steg för att möta de utmaningar vi ser framför oss i skola, vård och omsorg. Vi föreslår att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. Därutöver föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården. Det betyder att kommunsektorn tillförs över 12 miljarder kronor i förstärkningar av oss rödgröna sammantaget under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla.

Totalt beräknas vår välfärdssatsning medverka till 10000–15000 fler jobb i välfärden i kommuner och landsting. Med våra satsningar, exempelvis på generationsväxling i äldreomsorgen och traineeprogram i välfärden, stärker vi kvaliteten i välfärden genom kompetenshöjning hos personalen samtidigt som vi ger unga en väg in i arbetslivet. Vår satsning på välfärden möjliggör en tryggare vård och omsorg för äldre, mindre barngrupper i barnomsorgen och fler utbildade lärare kring barnen i skolan.

Valet 2010 är ett vägval för Sveriges kvinnor och män. Det handlar om vilken färdriktning vi ska ta tillsammans. Då ställs vår rödgröna politik för fler jobb och en starkare välfärd mot Moderaternas politik med stora skattesänkningar och ökade klyftor.

MONA SAHLIN

partiordförande för Socialdemokraterna

PETER ERIKSSON

språkrör Miljöpartiet de gröna

MARIA WETTERSTRAND

språkrör Miljöpartiet de gröna

LARS OHLY

partiledare Vänsterpariet

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X