X
Annons
X

”Tolkning av miljöbalken motverkar återvinning”

Avfall är oerhört strängt reglerat inom EU. Vi i Sverige har gått lite längre och lagt på ytterligare försiktighetsmått. I kombination med tolkningen av miljöbalken leder det till att användbart byggmaterial inte nyttjas, skriver Pia Pehrson, Ludvig Gustafson och Pelle Stubelius, Foyen Advokatfirma.

Under många år har järnsand betraktats som en produkt som kunnat användas som utfyllnad vid exempelvis vägbyggen. Nu klassas den som avfall. Resultatet blir att järnsanden samlas på hög, skriver författarna.
Under många år har järnsand betraktats som en produkt som kunnat användas som utfyllnad vid exempelvis vägbyggen. Nu klassas den som avfall. Resultatet blir att järnsanden samlas på hög, skriver författarna. Foto: Ingvar Karmhed

På SvD Debatt pågår en debatt mellan några forskare och representanter för gruv- och stålindustrin om cirkulär ekonomi och återanvändning. Frågan är om man behöver bryta ny, ren kalk för framställningen av stål eller om vi i Sverige kan återvinna material i stället. Samt vilka miljökrav som kan ställas på återvunnet material. Helt klart är att det inte är tekniskt möjligt att använda återvunnet material såsom råvara för industrin i ett antal fall. Den juridiskt intressanta frågan är om våra myndigheters tolkning av miljöbalken försvårar resursåteranvändning, det vill säga hindrar cirkulär ekonomi.

Under många år har järnsand betraktats som en produkt som kunnat användas som utfyllnad vid exempelvis vägbyggen. Nu klassas den som avfall. Resultatet blir att järnsanden samlas på hög, skriver författarna.

Foto: Ingvar Karmhed Bild 1 av 2

Pia Pehrson, Ludvig Gustafson och Pelle Stubelius

Foto: Foyen Advokatfirma Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X