Annons
X
Annons
X

Tolgfors till angrepp mot Juholt

S-ledaren Håkan Juholt sade på måndagen att regeringen drev igenom en ny försvarspolitik med stöd av Sverigedemokraterna. Nu går försvarsminister Sten Tolgfors till angrepp mot Juholt i sin blogg.

Av TT
(uppdaterad)
Foto: ULF PALM / SCANPIX

Håkan Juholts budskap i anförandet på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på måndagen var att den säkerhetspolitiska debatten måste vidgas till att omfatta sociala klyftor och arbetslöshet, vilket kan leda till ökad extremism och rasism i Europa. Han varnade för att ökade sociala klyftor i Europa kan leda till säkerhetspolitiska hot.

– Vi måste se runt hörnet för att förutse vad konflikter kan emanera ur.

Juholt angrep regeringen för att ha drivit igenom ett nytt försvar utan bred politisk förankring och hävdade att det nya yrkesförsvaret är underfinansierat.

Annons
X

– Nu säger allt flera att det håller på att kraschlanda, att det är underfinansierat och att yrkesförsvaret kommer att kosta för mycket, säger S-ledaren.

Juholt uppgav att han delar ÖB:s och Officersförbundets bedömning att försvaret som det är tänkt i dag behöver mer pengar för att klara sina uppgifter.

Enligt Socialdemokraterna är det nya försvaret för dyrt, framförallt på grund av att andelen heltidsanställda soldater är för stor. Juholt kräver att regeringen bjuder in S till samtal för att lösa de framtida problemen.

– Medborgarna förväntar sig att partierna samverkar om försvars- och säkerhetspolitiken. Den dörren har nu regeringen slagit igen med stöd av Sverigedemokraterna, säger Juholt.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) går på sin blogg till angrepp mot Håkan Juholt för påståendet om att regeringen gjort upp med Sverigedemokraterna:

”Nej Juholt. Sverigedemokraterna satt inte ens i riksdagen när försvarsreformen och det nya personalförsörjningssystemet beslutades. Det skedde före valet 2010. Och nej, Socialdemokraterna hade inget eget alternativ alls till den nya insatsorganisationen. Håkan Juholt har därtill själv i rapport sagt att rekrytering på frivillig grund är här för att stanna.”

Folkpartiledaren Jan Björklund gick också till motangrepp mot Juholts uttalande.

– Det är trams. Besluten om det nya försvaret togs innan Sverigedemokraterna fanns i riksdagen, säger han.

Efter framträdandet i Sälen förklarade Juholt för TT vad han menade med att regeringen ”drev” igenom en helt ny försvarspolitik endast med stöd av Sverigedemokraterna.

– Självklart vet jag att Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen under förra mandatperioden. Det är dåligt att försvarsministern antyder något annat. Det är låg nivå, säger Juholt.

– Jag uttryckte mig medvetet drastiskt för att belysa minoritetsregeringens problem.

Juholt uppger att regeringen under förra mandatperioden drev igenom det nya försvaret med två rösters majoritet i riksdagen och menar att det var ett brott mot en tradition att söka breda uppgörelse om försvars- och säkerhetspolitiken. Enligt S-ledaren är det nya försvaret underfinansierat och ett problem minoritetsregeringen behöver lösa.

– Men nu återstår bara för regeringen att luta sig mot Sverigedemokraterna.

TT: Men du använde orden ”drev igenom” tidigare?

– Om jag valde ett ord som var felaktigt så beklagar jag det.

Juholt uppmanar försvarsminister Sten Tolgfors att i stället kommentera Juholts tal om att ökade sociala klyftor i Europa kan bli ett säkerhetspolitiskt hot.

I dag kom också uppgifter om att Juholt möblerar om i partiets ledning. Urban Ahlin blir både gruppsekreterare i riksdagen och biträdande partisekreterare, erfar SVT:s Rapport. Ahlin skulle därmed bli något av Juholts högra hand.

Sälen TT

Annons
Annons
X
Foto: ULF PALM / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X