Annons
X
Annons
X

Tolgfors framtid hänger på förtroende

Ansvaret kring vapenaffärerna med Saudiarabien handlar i slutändan om förtroende. Frågan är om Fredrik Reinfeldt kommer att uppfatta försvarsministern som en politisk belastning? skriver S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld.

[object Object]
På en pressträff på fredagseftermiddagen var det magister Tolgfors som äntrade scenen, skriver artikelförfattaren. Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | SAUDIARABIEN

Det bör tillsättas en oberoende granskningsgrupp i syfte att utreda vad som har hänt.
Ulf Bjereld

De som hade förväntat sig att försvarsminister Sten Tolgfors skulle göra en pudel eller till och med meddela sin avgång när han mötte pressen på fredagseftermiddagen blev besvikna. I stället var det magister Tolgfors som äntrade scenen. Utrustad med Powerpoints och ett oändligt tålamod hade Tolgfors föresatt sig att ge den samlade journalistkåren en snabbutbildning i svensk vapenexportpolitik i allmänhet och om svenskt vapensamarbete med Saudiarabien i synnerhet.

I sak försökte Tolgfors svära sig och regeringen fri från ansvar för det inträffade. I stället sköt han skulden mot Försvarets forskningsanstalt (FOI), vars tidigare hanterande av frågan gjort honom ”besvärad och bekymrad”.

Annons
X

Större delen av pressträffen ägnade Tolgfors åt att tolka sina egna tidigare uttalanden, försöka förklara varför han hade sagt det han sagt och vad det var han egentligen hade menat. Det gick sådär. Risken finns att Tolgfors snart får kalla till en ny pressträff för att reda ut vad han egentligen sade eller menade på den här pressträffen.

Kommer då Tolgfors att tvingas avgå? Det är för tidigt att säga. Ansvarsfrågan är tekniskt komplicerad och bara att reda ut vad som egentligen har hänt och vem som har vetat vad kräver en kraftfull arbetsinsats. Till sist handlar det om förtroende. Kommer Fredrik Reinfeldt att uppfatta Sten Tolgfors som en politisk belastning och se till att han lämnar regeringen? Eller kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet att väcka misstroendevotum i riksdagen? Om de väcker misstroendevotum så hamnar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under stark press att stödja initiativet för att inte själva riskera att kletas fast vid regeringens hanterande i frågan.

Sten Tolgfors hopp står delvis till att Socialdemokraterna tvekar att driva frågan om hans avgång. Socialdemokraterna beslöt i regeringsställning 2005 om det ramavtal med Saudiarabien som i sin tur möjliggjorde initiativet att hjälpa saudierna att bygga en vapenfabrik. Socialdemokraterna riskerar att hamna i en position där partiet kritiserar alliansregeringen för att inte ha rivit upp ett beslut som en socialdemokratisk regering har fattat.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Just nu finns också ett starkt politiskt tryck på att skärpa den svenska vapenexportlagstiftningen på ett sätt som gör det omöjligt att exportera vapen till diktaturer. Om alliansregeringen förmår skynda på den processen stärks Tolgfors ställning något. Sakpolitik i form av skärpt vapenexportpolitik sätts i så fall före personfrågor i form av Tolgfors avgång.

  Miljöpartiet har anmält Tolgfors till konstitutionsutskottet. Det är bra att saken får sin prövning där. Eftersom Socialdemokraterna har sin del i ansvaret genom godkännandet av det övergripande avtalet om försvarssamarbete från 2005 förtjänar frågan att lyftas till en nivå bortom det partipolitiska. Därför tycker jag det bör tillsättas en oberoende granskningsgrupp i syfte att utreda vad som har hänt och hur det kan ha tillåtits hända.

  ULF BJERELD

  professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, styrelseledamot Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

  Annons
  Annons
  X

  På en pressträff på fredagseftermiddagen var det magister Tolgfors som äntrade scenen, skriver artikelförfattaren.

  Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X