Annons
X
Annons
X

Tolgfors bemöter hård FRA-kritik

Det går inte att massavlyssna svenska folket. Det är tekniskt omöjligt, säger försvarsminister Sten Tolgfors som ansvarar för hur den nya FRA-lagen ska tillämpas.

Riksdagen har efter en hård politisk strid klubbat igenom lagen som ger Försvarets Radioanstalt (FRA) nya befogenheter av avlyssna. Kritiker har talat om diktatur men nu är tiden kommen för ”nyanser och resonemang”, säger Sten Tolgfors.

– Det har aldrig varit frågan om massavlyssning av svenska folket. Massavlyssning är inte tekniskt möjligt, inte juridiskt möjligt och inte heller praktiskt möjligt. Och ingen har heller intresse av det. Utan det är en bild som de som är emot förslaget av en mängd olika skäl försökt sätta.
**
Varför behövs FRA?**

– Det är frågan om att kartlägga utländska hot mot landet och kopplingar till utländska intressen. Det handlar inte om invasionshot utan om att värna Sverige mot nya hot. Det är en bredare blandning av hot som terrordåden i Madrid och London, IT-attacken mot Estland eller att skydda svenskar i internationella insatser. Det är ett helt system med olika pusselbitar, svarar Sten Tolgfors.

Annons
X

Hittills har FRA spanat av radiotrafik, radiolänkar och satelliter. Men nu går den mesta trafiken i kablar som FRA genom lagen får rätt att tappa av vid svenska gränsen. För att inte drunkna i informationsfloden använder FRA automatiska sökbegrepp som är hemliga men som Tolgfors förklarar så här:

– Det är inte så att man går igenom och läser alla mejl, utan FRA har sökbegrepp som plockar ut exakt rätt mejl. Det är inte så att om någon skriver ”bomb” så blir det träff. Det är bara de mejl som möter sökbegreppen som tas hem för mänsklig läsning, resten passerar.

Försvarsministern säger sig välkomna en fortsatt diskussion om integritetsfrågorna inför de kompletteringar av lagen som riksdagen beställt av regeringen till i höst.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är alltid en balans mellan integritet och effektivitet. Därför har vi gjort 30 ändringar och har vi en debatt med riksdagsmännen. Vi bygger kontrollsystem för integritetsskydd som är så vattentäta som möjligt.

  Utrikesminister Carl Bildt har understrukit att han tack vare FRA kan uppträda med större auktoritet i utrikespolitiska ärenden. Men konkreta exempel från modern tid där FRA spelat en avgörande roll kan Tolgfors inte ge - sådant hålls hemligt för främmande makt, säger han.

  Använd sökordet signalspaning på riksdagens hemsida. riksdagen.se Om FRA-lagen svd.sesam.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X