Annons

Tolerans är bättre än indoktrinering

Under strecket
Publicerad

Erik Andersson tar i sin replik upp den brottning och den psykiska ohälsa som präglar uppväxten för många hbtq-personer (2/4). Även för mig är det självklart att vi ska göra vad vi kan för att stötta denna grupp, såväl som andra utsatta barn och ungdomar. Vidare är det självklart att vi alla har samma värde, oavsett sexuell läggning. Dessa värderingar kan dock leda fram till olika målsättningar och strategier.

Andersson konstaterar att ”det är i tidiga år som vi formas till de människor vi ska bli”, och förordar en aktiv social ingenjörskonst där vi ”börja[r] tidigt med det normkritiska arbetet” för att ”sedan fortsätta upp genom skolåren”. Strategin blir alltså, precis som i JämO:s, DO:s, HomO:s och BEO:s riktlinjer, att ifrågasätta – och i praktiken förneka – att det finns några legitima normer. Vad denna hållning i praktiken leder till börjar dock bli allt mer uppenbart, nämligen ett åsiktsförtryck där de som inte hänger med i svängarna antingen marginaliseras eller förtrycks av etablissemanget.

Annons
Annons
Annons