Annons
X
Annons
X

Tobinskatt skulle öka slöseriet

REPLIK |TOBINSKATT

Håkan Sundberg och Francisco Contreras skriver att EU-parlamentet bör ta tillfället i akt att rösta igenom en Tobinskatt (Brännpunkt 6/3). Författarna menar att skatten ska finansiera ”vår tids ödesfrågor”. I praktiken betyder det att EU-parlamentet ska få möjlighet att ta ut egna direkta skatter. EU är tyvärr notoriskt dåligt på att hantera skattemedel. Kommissionens revisorer har ett flertal gånger anmärkt att stora summor delas ut på rent felaktiga grunder. Den största utgiftsposten, jordbrukspolitiken, är det svårt att hitta försvarare till.

Det finns två ytterligare skäl till varför skatten inte bör införas.

För det första är skattehöjningar fel väg att åtgärda Europas skuldproblem. En aktuell studie från Europeiska Centralbanken har studerat hur europeiska länder klarat tidigare skuldkriser mellan åren 1985-2009. Det visar sig att bästa sättet är att förlita sig på ”långsiktiga och varande” besparingar samt att växa sig ur kriserna. Skattehöjningar visar sig vara ”mindre sannolika att bidra till en stor och varande minskning av skulderna”. Samma slutsatser når ekonomerna Alberto Alesina and Silvia Ardagna i en annan ny studie.

Annons
X

För det andra vet vi att ju mer mobil en skattebas är, desto mer påverkas samhällsekonomin av skatten. En annan rapport som Europeiska Centralbanken utgav förra året visar att en sänkning av skatten på kapital skulle vara självfinansierande till 79 procent i det genomsnittliga EU-landet. Det innebär att om skatten minskar med hundra euro, så kommer ekonomin stimuleras att växa. Tack vare detta kommer 79 euros i nya skattemedel att betalas in. Varför är effekten så stor för just kapitalskatter? Jo, eftersom investeringar är mycket lättrörliga.

Tobinskatten går ut på att beskatta finansiella transaktioner, som är än mer lättrörliga. När en skatt på aktiehandel infördes i Sverige 1984 ledde den till att transaktioner flydde Sverige till New York och London. En europeisk Tobinskatt skulle på samma sätt leda till att transaktionerna skulle fly till Singapore och New York. Europas ekonomier skulle förlora på en Tobinskatt, och vi har goda skäl att överlag ifrågasätta direkt beskattningsmakt för EU.

NIMA SANANDAJI

vd tankesmedjan Captus

ROBERT GIDEHAG

vd Skattebetalarna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X